İşten Çıkarma Yasağının Uzatılması Hakkında
Bülten No: B086-2020
30 Haziran 2020
PAYLAŞ

Sayın Üyemiz,

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan 22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10’uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin Bir Ay Uzatılması Hakkında 2707 no.lu Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda 4857 sayılı Kanun’un geçici 10’uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin bir ay uzatılmasına karar verilmiştir.

4857 sayılı Kanun Geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına göre:

“Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.”

Bu doğrultuda iş ve hizmet sözleşmelerinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshi yasağı ile işçinin ücretsiz izne ayrılmasının süresi 17.08.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Saygılarımızla,

DİŞSİAD Yönetim KuruluSayın Üyemiz,

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan 22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10’uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin Bir Ay Uzatılması Hakkında 2707 no.lu Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda 4857 sayılı Kanun’un geçici 10’uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin bir ay uzatılmasına karar verilmiştir.

4857 sayılı Kanun Geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına göre:

“Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.”

Bu doğrultuda iş ve hizmet sözleşmelerinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshi yasağı ile işçinin ücretsiz izne ayrılmasının süresi 17.08.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Saygılarımızla,

DİŞSİAD Yönetim Kurulu


Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan 22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10’uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin Bir Ay Uzatılması Hakkında 2707 no.lu Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda 4857 sayılı Kanun’un geçici 10’uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin bir ay uzatılmasına karar verilmiştir.

4857 sayılı Kanun Geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına göre:

“Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.”

Bu doğrultuda iş ve hizmet sözleşmelerinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshi yasağı ile işçinin ücretsiz izne ayrılmasının süresi 17.08.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Saygılarımızla,

DİŞSİAD Yönetim Kurulu