GEÇMİŞ YÖNETİM KURULLARI
1. DÖNEM YÖNETİM KURULU  (06/09/1997 - 28/07/1999)