Tıbbi Cihaz Teknik Servis Sağlayıcılarının, İlgili Teknik Personelin Ve Sağlık Hizmet Sunucuları Hakkında
Bülten No: B001-2021
08 Ocak 2021
PAYLAŞ

Sayın Üyemiz,

02.08.2019 tarihinde yayımlanan  “Tıbbi Cihaz Teknik Servis Sağlayıcılarının ve İlgili Teknik Personelin Kaydına İlişkin 2019/1 Sayılı Genelge Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz”, 2020/6 sayılı Genelge hükümleri kapsamında güncellenmiştir.
 
Tıbbi Cihaz Teknik Servis Sağlayıcılarının ve İlgili Teknik Personelin Kaydına İlişkin 2020/6 Sayılı Genelge Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz ektedir.

Saygılarımızla,

DİŞSİAD Kamu İlişkileri Komitesi


file:///C:/Users/Dissiad/Downloads/2020-6+K%C4%B1lavuz_3797dbf0-bea4-44c5-9f88-c01090c810d6%20(2).pdf