Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı Hakkında
Bülten No: B012-2023
21 Şubat 2023
PAYLAŞ

Sayın Üyemiz,
 
Bilindiği üzere piyasaya arz edilen tıbbi cihazların satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 15/5/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazete’ de Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği yayımlanmıştır.

Bu Yönetmeliğin uygulanması sürecinde değişiklik ihtiyacı hâsıl olmuş ve bu minvalde “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” hazırlanmıştır.

Ekte yer alan taslağın tarafınızca incelenerek görüşlerinizin yine ekte yer alan “Görüş Bildirme Formu” ile birlikte en geç 03.03.2023 tarihi mesai bitimine kadar derneğimize iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

DİŞSİAD Yönetim Kurulu