Tıbbi Cihaz Kayıt Sistemleri ve Fiyatlara Etkisi
Bülten No: 25 Aralık 2020
25 Aralık 2020
PAYLAŞ

Sayın Üyemiz,
 
Süleyman Demirel Üniversitesi yayını olan Vizyoner Dergisi geçtiğimiz günlerde Tıbbi Cihaz Kayıt Sistemleri ve Fiyatlara Etkisi adlı bir araştırma makalesi yayınlamıştır.
 
Bu makale Türkiye’deki kurulan ve geliştirilen tıbbi cihaz kayıt sistemleri; tıbbi cihazların asgari güvenlik koşularını sağlaması, kullanıcı, denetleyici ve geri ödemesini yapan bütün taraflar açısından ortak dil oluşturulması özelliklerini taşıması nedeniyle dünyada bir ilk olma özelliğine sahiptir.
 
Tıbbi cihaz kayıt sistemlerinin; güvenli ürünlerin piyasaya arz edilmesi, ürünlerin güvenli dolanımı ve fiyat açışından şeffaflık sağlanması, bütün tıbbi cihazların tekil düzeyde takip edilmesi, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, belge veren onaylanmış kuruluşlar, kalibrasyon kuruluşları, teknik servis kuruluşları gibi tıbbi cihaz ile ilgisi olan bütün kurum ve kuruluşlar dahil edilerek güvenli ürün, optimum fiyat, yasal üretim ve ithalat gibi amaçları bulunmaktadır.
 
Yapılan bu çalışmada tıbbi cihaz kayıt sistemlerinin geliştirilme amaçlarından biri olan kamu alımlarında optimum fiyat konusunda ne kadar başarılı olunduğunu ve bunun kamu sağlık harcamalarına etkisi incelenmiştir. Bu amaçla; tıbbi cihaz kayıt sisteminin başlangıç aşamasındaki tıbbi cihaz ihale bedelleri tespit edilmiş olup tespit edilen ihale bedelleri tıbbi cihaz kayıt uygulaması ile birlikte gerçekleşen ihale bedellerinin zaman içindeki değişimi ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.
 
Makale ekte bilginize sunulur.
 
Saygılarımızla,
 
DİŞSİAD Kamu İlişkileri Komitesi