Pazara Giriş Belgesi Desteğine İlişkin Genelge
Bülten No: B047-2022
28 Eylül 2022
PAYLAŞ

Sayın Üyemiz,

Pazara giriş belgesi desteğine ilişkin genelge yayınlanmıştır. Bu Genelgenin amacı, 17.08.2022 tarihli ve 5973 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında pazara giriş belgesi ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerine verilen desteklerin uygulanmasına yönelik başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemlerine dair süreçler ve bu süreçlerin Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden işleyişine dair usul ve esasların belirlenmesidir.

Saygılarımızla,

DİŞSİAD Yönetim Kurulu

https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2014-8-sayili-pazara-giris-belgelerinin-desteklenmesine-iliskin-karar?fbclid=IwAR0gmj7JQDfmaYVATUOZnucG8WF2aXV_9r2ja7YmmSXpBABG99kfPvh5alM


Dosyalar:

Ek 1