OHAL Kararnamesi Hakkında
Bülten No: B009-2023
13 Şubat 2023
PAYLAŞ

Sayın Üyemiz,

08.02.2023 tarihli karar ile Anayasanın 119 uncu maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 8/2/2023 Çarşamba günü saat 01.00’dan itibaren üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar kapsamında uygulanacak sağlık tedbirlerine ilişkin olarak ise ekli kararname Resmi Gazete’de bugün yayımlanmıştır.

Kararname kapsamında sağlık alanında tedbirler aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Sağlık alanında alınan tedbirler
MADDE 2
(1) Mesleklerini serbest olarak icra etmekte olan eczacılar ile tıbbî cihaz satış merkezi, optisyenlik müessesesi, ısmarlama protez ve ortez merkezi, işitme cihazı merkezi veya diş protez laboratuvarı olarak faaliyette olan işletmelere, olağanüstü hal ilan edilen illerde olağanüstü hal süresince, valilik tarafından uygun görülen mekânlarda veya mobil araçlarda ve Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde faaliyet izni verilir.

(2) Olağanüstü hal süresince Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunan serbest eczaneler ilaç takip sistemi işlemlerinden Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde muaf tutulabilir. Ancak kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaç talepleri, reçetelerin defter kayıtları düzenli olarak tutularak ve matbu olarak düzenlenen reçetelerin bir nüshası saklanarak karşılanır. Olağanüstü hal süresince Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunan tıbbî cihaz satış merkezi, optisyenlik müessesesi, ısmarlama protez ve ortez merkezi, işitme cihazı merkezi veya diş protez laboratuvarları ürün takip sistemi bildirimlerinden Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde muaf tutulabilir.

Tıbbi cihaz satış merkezlerinin olağanüstü hal ilan edilen illerde olağanüstü hal süresince valilik tarafından uygun görülen mekanlarda veya mobil araçlarda ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde faaliyet izni alabilmesine imkan verilmiştir.

Olağanüstü hal süresince Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunan tıbbî cihaz satış merkezi ürün takip sistemi bildirimlerinden Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde muaf tutulabilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

DİŞSİAD Yönetim Kurulu


Dosyalar:

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ