KVKK göre 31 Mart 2021'e kadar VERBİS'e Kayıt Yaptırılma Zorunluluğu Hakkında
Bülten No: B125-2020
21 Aralık 2020
PAYLAŞ

Sayın Üyemiz,

Diş Depoları, Diş Poliklinikleri, Laboratuvarlar, Diş Hekimleri ve Sağlık Kuruluşları 31 Mart 2021 tarihine kadar VERBİS’e kayıt yaptırmak zorundadır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile; ( Resmi Gazete Ek’te )

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine kadar uzatıldığını tekrar bilginize sunarız.

Saygılarımızla,

DİŞSİAD Kamu İlişkileri Komitesi

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6750/VERBIS-E-KAYIT-SURELERININ-UZATILMASI-HAKKINDA-DUYURU