Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliğinde Yapılan Değişiklik
Bülten No: B030-2021
24 Mart 2021
PAYLAŞ

Sayın Üyemiz,

Resmi Gazete’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği’nde değişiklik yapılmıştır.

Değişiklik doğrultusunda yaptırımlara dair 13. maddeye “TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınır, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.” hükmü eklenmiştir.

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında İthalatta Denetime Tabi Ürünlerin Listesini içerir EK-1’de ise aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır.

 

6307.90.93.00.00
(Değişik: 23.3.2021-31432 m.2)

EN 149 standardına uygun FFP maskeler ve partiküllere karşı koruma sağlayan solunum koruyucu cihazlar gibi benzer bir standarda uygun diğer maskeler

6307.90.98.00.19
(Değişik: 23.3.2021-31432 m.2)

Diğerleri


https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210323-6.htm

Saygılarımla,

DİŞSİAD Yönetim Kurulu