Kısa Çalışma Ödeneğinin Uzatılması Hakkında
Bülten No: B087-2020
30 Haziran 2020
PAYLAŞ

Sayın Üyemiz,

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan 29/6/2020 Tarihli ve 2706 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar ile kısa çalışma ödeneği süresinin aşağıdaki şekilde bir ay uzatılmasına karar verilmiştir.

“25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2 nci maddesi ile geçici 23 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi; yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartlan aşmamak kaydıyla, bu Kararın yayımı tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 1/7/2020 tarihinden itibaren, bu Kararın yayımlandığı tarihte kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere bir ay uzatılmıştır.”

Saygılarımızla,

DİŞSİAD Yönetim Kurulu