Kamu ve Üniversite Hastanelerinden Vadesi Gecikmiş Alacaklarımız Hakkında Bilgilendirme
Bülten No: B102-2020
07 Ekim 2020
PAYLAŞ

Değerli Meslektaşımız,
 
Bildiğiniz üzere Diş Hekimliği Fakültelerinden 36, Kamu Hastanelerinden 16 ayı bulan vadesi gecikmiş alacaklarımız söz konusudur. Pandeminin de etkisi ile alacakların gecikmesi firmalarımızın nakit akışlarını olumsuz yönde etkilemektedir.
 
Bu süreçte, Kamu ve Üniversite hastanelerinden vadesi gecikmiş alacaklarımızın ödenmesi için paydaş diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ve ilgili kamu kurumları ile görüşmeler yaptığımızı ve müracaatlarda bulunduğumuzu belirtmek isteriz.
 
Gerek resmi kurumlar nezdinde, gerekse de diğer STK’larla yaptığımız görüşmelerde ve basın açıklamalarımızda; tedarik zincirimizde sağladığımız kalite ile istihdama olan katkımızın devamı ve yerli üretimde ivmelenme yaşayan dental endüstrimizin moral ve motivasyonun artarak devam etmesi gerekliliğini ifade ettik.
 
Bu gerekçelerle ilettiğimiz görüşümüz de kamu alacaklarının iskonto uygulanmaksızın ödenmesi ve gelecek dönemlerde de öngörülebilir, makul bir ödeme düzenin oluşturulması gerekliliği yönündedir. Zira gerek halihazırda döviz artışlarından olumsuz etkilenmemiz, gerekse de sektörümüzün kar marjları istenebilecek herhangi bir orandaki feragatı karşılanamaz kılmaktadır.
 
Hatırlatmak isteriz ki; DİŞSİAD olarak alacaklardan feragat edilmesi hususunda bir görüşme yapmamızın mümkün değildir. DİŞSİAD üyesi her firmanın kamu tarafından açıklanan feragat talebine ne şekilde cevap vereceğine kendi ticari değerlendirmelerine göre karar vermesi gerekmektedir.
 
Saygılarımızla,
 
DİŞSİAD Yönetim Kurulu