DÜZELTME-DİŞSİAD 11. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Bülten No: S137-2022
15 Ekim 2022
PAYLAŞ

Sayın Üyemiz,

 

07.10.2022 tarihli genel kurul çağrısında sehven tüzük değişikliği ibaresinin kullanılmış olması sebebiyle ve söz konusu maddi hatanın düzeltilmesi amacıyla yeni genel kurul tarihini ve düzeltilmiş gündemi içerir işbu çağrı metninin duyurulması zorunluluğu doğmuştur.

 

Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve DİŞSİAD – Diş Malzemeleri Sanayici ve İşadamları Derneği Tüzüğü’nün ilgili maddeleri uyarınca, Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu kararı gereği 31 Ekim 2022 Pazartesi günü Saat 18:00 ’de Dernek Merkezimizde- Turgut Özal Millet Cad. No: 41/A Fatih / İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündem çerçevesinde yapılacaktır.

 

Yukarıda belirtilen tarihte yapılacak ilk toplantıda toplantı yeter sayısı sağlanamaz ise ikinci toplantı, 15 Kasım 2022 Salı günü Saat 18:00 ‘de Ottoman's Life Hotel Deluxe- Molla Gürani Mah. Molla Gürani Cad. No:8 Fatih/İstanbul adresinde mevcut katılımcılarla gerçekleştirilecektir.

 


TOPLANTI GÜNDEMİ

1) Açılış

2) Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi

3) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4) Genel Kurul Gündeminin Okunarak Onaylanması

5) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Müzakeresi

6) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun Ayrı Ayrı İbrası

7) Tahmini bütçe görüşülmesi ve onaylanması.

8) Seçimler

9)Dilek ve temenniler

10)Kapanış

Saygılarımızla,

 

 

Erkan UÇAR

Yönetim Kurulu Başkanı