COVID-19 Normalleşme Sürecinde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Hakkında
Bülten No: B111-2020
28 Eylül 2020
PAYLAŞ

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere; COVID-19 pandemi sürecinde Sağlık Bakanlığımız tarafından Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçilmiştir. Bu kapsamda; ağız ve diş sağlığını ilgilendiren sağlık hizmetleri konusunda da bazı tedbirler alınmış olup, süreç içerisindeki değişiklikler göz önünde bulundurularak gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Ancak, pandeminin devam ediyor olması ve seyri dikkate alındığında diğer sağlık birimlerinde olduğu gibi ağız ve diş sağlığı birimlerinde de hizmet sunumunun başlaması ve tedavi gereksinimlerinin kontrollü olarak karşılanabilmesi gerekmektedir. Bu amaçla; Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri ve Bilim Kurulunun değerlendirmeleri doğrultusunda alınacak önlemler ile ağız ve diş sağlığı hizmeti sunumunun devam edebilmesi açısından ekteki hususlara yönelik çalışmaların tamamlanması gerektiği ekte Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilmiştir.

Saygılarımızla,

DİŞSİAD Kamu İlişkileri Komitesi