Biyosidal Firmaların Dikkatine
Bülten No: B015-2023
03 Mart 2023
PAYLAŞ

Sayın Üyemiz,

21.12.2022 tarihli ve E-24931227-512.99-11304 sayılı Sağlık Bakanlığı Makamı Oluru ile alınan kararlar 22.12.2022 tarihinde TİTCK web sayfasında duyuru ile yayımlanmıştır.

Bu doğrultuda;

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılmış ve ruhsat geçerlilik süresi 31/12/2022 tarihinde sona eren ürün tipi-1 ve ürün tipi-19 biyosidal ürünlerden  31/12/2022 tarihine kadar ÜTS’de ruhsat değerlendirme başvurusunda bulunan ancak ruhsatlandırma süreci devam eden ürünlerin, başvurularının  31/12/2022 tarihinden itibaren  6 ay içerisinde tamamlanması şartıyla piyasada bulunabileceği, aksi halde ruhsat süreçlerinin iptal edileceği ve piyasada bulundurulamayacakları,

TİTCK tarafından ruhsatlandırılmış ve ruhsat geçerlilik süresi devam eden ürün tipi-1 ve 19 biyosidal ürünlerden ÜTS’de  “ruhsat veri aktarımı” olarak bulunan ve veri aktarımları tamamlanmayan ürünlerin başvurularının  31/12/2022 tarihinden itibaren  6 ay içerisinde tamamlanması, aksi halde ruhsatlarının iptal edileceği hususları önemle duyurulur.

Saygılarımla,

DİŞSİAD Yönetim Kurulu

https://www.titck.gov.tr/duyuru/biyosidal-firmalarinin-dikkatine-22122022125237