AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Bülten No: B070-2024
12 Mart 2024
PAYLAŞ

Sayın Üyemiz,

 

05.03.2024 tarih ve 32480 sayılı Resmi Gazete ile Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapılmıştır.

 

Yönetmelik kapsamında sağlık merkezlerinin fiziksel koşullarına ilişkin önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten (06.10.2022) önce ruhsatlandırılmış sağlık kuruluşları fiziki gereklilikler bakımından ruhsatlandırıldığı tarihteki yönetmelik hükümlerine tabidir. Ancak, tıbbi donanım ve personel standartlarının 31/12/2024 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uygun hâle getirilmesi gereklidir.

 

Ayrıca ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel muayenehane, poliklinik, merkez ve hastanelerin kullandığı tüm tıbbi cihaz ve sarf malzemeleri bakımından ÜTS’ye kayıt ve tekil bildirim zorunluluğu getirilmiştir.

 

  1. Madde 4/c’de yapılan değişiklik kapsamında dental radyoloji ünitesi tanımı dental radyoloji birimine ek olarak dental konik ışınlı bilgisayarlı tomografi cihazı bulunan ünite olarak tanımlanmıştır.

 

  1. Madde 7/2’de yapılan değişiklikle sağlık kuruluşlarının fiziki standardına ilişkin “seramik, granit, pvc ve epoksi benzeri bir malzeme ile kaplanır” şeklindeki hüküm dezenfekte edilebilir bir malzeme ile kaplanır olarak değiştirilmiştir.

 

  1. Madde 8/ç’de yapılan değişiklikle muayenehane standardına ilişkin hükme tuvaletlerin kapısı, dışarı doğru açılacak şekilde veya sürgülü olma kriteri getirilmiştir.

 

  1. Madde 9’da yapılan değişiklikle poliklinik standardına ilişkin hüküm tuvaletlerden en az birinin engelli kullanımına uygun şekilde düzenlenmesi olarak değiştirilmiştir.

 

  1. Madde 10’da yapılan değişiklikle merkez standardına ilişkin genel anestezi müdahale ünitesi, gözlem ünitesi, sterilizasyon ünitesi, engelli tuvaleti gibi hususlarda değişiklik yapılmıştır.

 

  1. Madde 12’de yapılan değişiklikle muayenehane açılması ön izin zorunluluğu kapsamından çıkarılmıştır.

 

  1. Madde 14’te yapılan değişiklikle faaliyet izin belgesi başvurusu ve faaliyet izni verilmesine ilişkin olarak “Sağlık kuruluşları bünyesinde açılacak ruhsata veya tescile tabi ünite ve birimlerin Bakanlığın ilgili birimleri tarafından alınan açılış onayları, faaliyet izin belgesine eklenmek üzere muayenehane ve poliklinikler için Müdürlüğe, merkez ve hastane için Bakanlığa gönderilir.” hükmü getirilmiştir.

 

  1. Madde 19’da yapılan değişiklikle sağlık kuruluşlarının çalışma esaslarına ilişkin olarak “Sağlık kuruluşu bünyesinde kullanılan tüm tıbbi cihaz ve sarf malzemeler Bakanlık Ürün Takip Sistemi’nde kayıtlı olmalıdır. Bu ürünlerin Ürün Takip Sistemi üzerinden tekil bildirimlerinin yapılması zorunludur.” hükmü getirilmiştir.

 

Ayrıca maddeye eklenen hükümle diş hekimleri tarafından, diplomalarının veya uzmanlık belgelerinin onlara verdiği yetkiler haricinde, sertifika, yüksek lisans veya doktora belgesine dayanılarak, uzman olunduğu ilan edilerek meslek yürütülemeyeceği ve bu tür belgeler mesleğin icrasında uzmanlık belgesi olarak kullanılamayacağı düzenlenmiştir.

 

  1. Madde 23’de yapılan değişiklikle poliklinik ve merkezlere de hasta hakları birimi oluşturulma yükümlülüğü getirilmiştir.

 

  1. Madde 24’te yapılan değişiklikle sağlık kuruluşlarında, 29/7/2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanacağı düzenlenmiştir. Dolayısıyla ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel muayenehane, poliklinik, merkez ve hastanelerin uygulamaları da Sağlık Hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirmeye ilişkin yönetmeliğe tabi kılınmıştır.

 

Madde 27’de yapılan değişiklikle sağlık kuruluşlarının denetimleri 17/11/2023 tarihli ve 32372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Sağlık Tesislerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirileceği düzenlenmiştir.

 

Saygılarımızla,

 

DİŞSİAD Yönetim Kurulu


Dosyalar:

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK