2022-32/66 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Bülten No: B025-2022
21 Nisan 2022
PAYLAŞ

Sayın Üyemiz,
 
2022-32/66 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 19.04.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bu doğrultuda Tebliğin 8’inci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 
“Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür. Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.”
 
Dolayısıyla her ne kadar menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelinin döviz cinsinden kararlaştırılmalarına dair istisna devam etse de ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi gerekecektir.
 
https://twitter.com/HMBakanligi/status/1517026239760019456?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet
 
Bakanlığın yukarıdaki linkte yer alan duyurusuyla da tebliğin uygulanmasına dair detaylar paylaşılmıştır. Duyuruya göre bu tarihten önce akdedilen sözleşmeler ve bu tarihten önce düzenlenmiş faturalar bakımından TL cinsinden ödeme zorunluluğu aranmayacaktır.
 
Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.
 
Saygılarımızla,
 
DİŞSİAD Yönetim Kurulu