AEEDC 2023

Sayın Üyemiz,

7-9 Şubat 2023 tarihleri arasında Dubai/BAE’de düzenlenecek olan AEEDC Fuarı Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nun, T.C. Ticaret Bakanlığından onay alınması ve yeterli başvuru olması durumunda 4. kez İKMİB organizasyonu ve derneğimiz işbirliği ile gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Bahse konu fuara ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda yer almakta olup, katılmak isteyen üyelerimizin  31 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 16:00’ya kadar gerekli işlemleri yerine getirerek başvuru yapmaları rica olunur.

Nakliye Dahil: 990 $/m2
Nakliye Hariç: 890 $/m2

İKMİB üyesi firmalarımıza Nakliye Dahil: 940 $/m2
İKMİB üyesi firmalarımıza Nakliye Hariç: 840 $/m2

Başvuru Linki
https://tinyurl.com/AEEDC2023

Taahhütname Linki
https://tinyurl.com/AEEDC23taah

Katılım Bedeline Dahil Hizmetler:

Yer kirası, özel stant konstrüksiyonu, kayıt ücreti ve fuar idaresi tarafından talep edilen zorunlu giderler, genel tanıtım giderleri, fuar alanında verilecek diğer hizmetler
Nakliye dahil katılım bedeli teşhir ürünlerinin (İstanbul-Fuar alanı-İstanbul) nakliyesini içermekte olup, firma başı nakliye hakkı m2 başına 0,2 m3 ‘tür.

Başvuru İçin Yapılması Gerekenler (*)

1-  İlgili online başvuru formunun doldurulması
2- 1.000 $ avans bedelinin yatırıldığını gösteren dekontun [email protected] ’ ye gönderimi  (Dekontta ilgili fuar adını belirtiniz)
3- İlgili taahhütnamenin elektronik imza ile imzalanarak [email protected] (KEP) adresi üzerinden veya elektronik imza yapılamaması durumunda ıslak imzalı olarak tarafımıza aslının kargo ile gönderimi (Lütfen ilgili taahhütnameyi inceleyiniz)
(*) 3 aşamayı da tamamlayan firmaların başvuruları geçerli olacaktır.

Banka Hesap Bilgileri:

Alıcı Adı: İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
Banka: Türkiye Vakıflar Bankası Güneşli Şubesi
IBAN (USD): TR70 0001 5001 5804 8012 0284 45
SWIFT Kodu (BIC) : TVBATR2A
(Ödemeler sadece USD olarak tahsil edilmektedir.)

Detaylı Bilgi İçin İrtibat Kişisi:

Merve Öztaş
E:[email protected]
T: +90 212 454 09 72

Yurtdışında düzenlenen fuarlar 2022 yılında, T.C. Ticaret Bakanlığının 2017/4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin karar kapsamında Bakanlık tarafından belirlenecek bedel üzerinden 220.000 TL’ye kadar, fuarın prestijli fuarlar listesinde yer alması durumunda 743.000 TL’ye kadar desteklenmektedir. 2023 yılı için destek tutarı henüz açıklanmamıştır.

DİŞSİAD Yönetim Kurulu