AEEDC 2021

Yenilenen düzenlenme tarihi  ile 29 Haziran- 1 Temmuz  2021  arasında Dubai/BAE’de gerçekleştirilmesi planlanan “AEEDC Dubai” fuarı milli katılım organizasyonunun yeterli başvuru olması durumunda 3. kez İKMİB – İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği organizatörlüğünde ve DİŞSİAD-Diş Malzemeleri Sanayici ve İşadamları Derneği iş birliği ile gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Dental ekipmanlar ve malzemeler, diş laboratuvar ürünlerinin sergilendiği ve her yıl düzenlenen “AEEDC Dubai” fuarına 2020 yılında 3000 firma katılmıştır. Ağız ve diş sağlığı cihaz ve ekipmanları konusunda dünyanın 2. , Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Güney Asya bölgesinin en büyük fuarı olan AEEDC-UAE International Dental Conference & Arab Dental Exhibition’ı 66071 kişi ziyaret etmiştir.

“AEEDC Dubai” fuarına Birliğimiz organizasyonu altında katılacak firmalarımız için yer kirası, özel stant konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, fuar alanında verilecek diğer hizmetler (catering, yazıcı, tarayıcı, katılımcı broşürü, katılımcı kiti vb) ile teşhir ürünlerinin (İstanbul-Fuar alanı-İstanbul) nakliyesini (m2 başına 0,2 m3) içeren katılım bedeli 890 $/m2’dir. (nakliye hariç katılım bedeli 855 $/m2’dir)

Yurtdışında düzenlenen fuarlar 2020 yılında, T.C. Ticaret Bakanlığının 2017/4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin karar kapsamında Bakanlık tarafından belirlenecek bedel üzerinden 117.000 TL’ye kadar, fuarın prestijli fuarlar listesinde yer alması durumunda 394.000 TL’ye kadar desteklenmektedir. Bununla birlikte 2020 yılında destek tutarı 2222 TL/m2 olup 2021 yılı için m2 destek bedeli ve üst limit tutarı henüz açıklanmamıştır.

Söz konusu fuara Birliğimiz organizasyonu dâhilinde iştirak etmek isteyen firmalarımızın (ekte belirtilen şartları göz önünde bulundurarak ve peşinen kabul ederek) https://tinyurl.com/aeedc2021  bağlantısında yer alan başvuru formunu doldurmaları ve aşağıdaki banka hesabına 1000 USD avans bedelinin yatırıldığına dair ödeme dekontunu ve ekte yer alan kişisel veri paylaşımı onay formunu imzalayarak en geç 29 Aralık 2020  mesai bitimine kadar canan.ersoy@ikmib.org.tr adresine göndermeleri önemle rica olunur.

Ek. Kişisel Veri Paylaşımı Onay Formu

Banka Hesap Bilgileri:

Alıcı Adı : İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mam. İhr. Bir.

Banka ve Şube Adı : Vakıflar Bankası İstanbul Güneşli Şubesi

IBAN ($) : TR70 0001 5001 5804 8012 0284 45


Katılım Şartları :

Fuar başvurusu için, en geç 29 Aralık 2020 mesai bitimine  kadar https://tinyurl.com/aeedc2021  linkinde yer alan başvuru formunun doldurularak, talep edilen 1000 USD avans tutarının yukarıda yer alan hesaba yatırılması, gerekmektedir. Online başvurular, avans ödemesi gerçekleştirildikten sonra geçerli sayılacaktır. Tüm ödemeler USD olarak gerçekleştirilmeli, ödemenin yapıldığına ilişkin dekont canan.ersoy@ikmib.org.tr ’ ye gönderilmelidir.

Başvuran firmanın eksik avans ödemesi yapması durumunda, Birliğimizce herhangi bir geri bildirim yapılmayacaktır. Takip sorumluluğu tamamen başvuran firmaya aittir.

Başvuru yapılmasının ardından katılımdan vazgeçilmesi durumunda katılım avansı iade edilmeyecektir.

Yapılacak ödemelerin katılımcı firmanın banka hesabından organizatör firmanın banka hesabına bankacılık kanalıyla yapılması gerekir. Elden banka hesabımıza ödeme yapılması durumu kabul edilmemektedir.

Birliğimiz adına ayrılan alana göre talep edilen m2’lerde değişiklik yapılabilecektir. Birliğimiz, fuar organizasyonlarını, başvuru sayısına, bütçe ve organizasyon imkânlarına göre iptal etme hakkına sahip olup böyle bir durumunda başvuran firmaların ödedikleri bedeller iade edilir.

T.C. Ticaret Bakanlığının 2017/4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar’ında belirtilen şartları yerine getiren üyelerimiz destekten faydalanabilirler.

Başvuru formunun ilgili üye tarafından doldurulması ve başvuru avansının ödenmesi ile işbu fuar duyurusundaki şartların Birlik Üyesi Firma tarafından peşin olarak, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt edildiği kabul olunur.