YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Dekan 

Prof. Dr. Haluk İŞERİ

Adres

Yeni Doğan Mahallesi Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 Zeytinburnu/ İSTANBUL

Tel

(0212) 444 50 01 / 11 07

Faks

(0212) 481 40 16 

Web

http://www.yeniyuzyil.edu.tr/DisHekimligi/DisHekimligi.aspx