Ürün Takip Sistemine Bildirim Yapan Kozmetik Firmalarının Dikkatine

Sayın Üyemiz,

Eylül 2017 tarihinde ÜTS-EBYS entegrasyonu sağlanması sebebiyle ÜTS ye yapılan bildirimlerin EBYS ye otomatik olarak ulaşması ile Kozmetik Ürün Bildirim formlarının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna (TİTCK) gönderilmesine gerek kalmamıştır.

Bu tarihten önce ÜTS ‘de oluşturulan kozmetik ürün bildirim başvurularına ilişkin olarak sistem tarafından oluşturulan Kozmetik Ürün Ve Üreticileri Bildirim Formlarının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna (TİTCK) gönderilmediği ve bu nedenle başvuruların sistemde beklediği tespit edilmiştir.

Söz konusu başvuruların değerlendirmeye alınıp, incelemelerinin ivedilikle tamamlanabilmesi için, standart dilekçe ekiyle Kozmetik Ürün Ve Üreticileri Bildirim Formlarının çıktılarının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna (TİTCK) resmi yoldan teslim edilerek gelen evrak biriminden barkod almaları gerekmektedir.

Saygılarımızla,
DİŞSİAD