Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Bilgilendirme Toplantısı Ankara’da gerçekleşti…

15 Eylül 2017 Cuma günü Türk Dişhekimleri Birliğinin Ankara merkezinde halk sağlığının korunması amacıyla güvenli ürüne erişimi sağlamak ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında ülkemizde üretilen veya ithal edilen tıbbi cihazların kaydını, takibini ve denetimini yapmak üzere geliştirilen Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ile ilgili  toplantıya  T.C. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz ve Koordinasyon Daire Başkanı Uzm. Dr. Yalçın SOYSAL ve ekibi , DİŞSİAD Başkanı Sn. Ali ÇAKIR, Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı Başkanı Sn. Dr.A.R İlker CEBECİ, Kamu Komitesi Üyeleri Selami YAMAN, Sn. Alkan USTA ve DİŞSİAD Ankara Üyeleri katılmıştır.
 

Yapılan toplantıda, sistemin ana işlevleri aşağıdaki başlıklar ile anlatılmıştır. 
  • Tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi
  • Tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin verilecek kararlara göre tekil veya lot bazlı takip edilmesi ve geri çekme işlemlerinin yapılması
  • Tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin vatandaşlar tarafından sorgulanması
  • Ürün Takip Sistemi'ndeki veriler kullanılarak paydaşlar için ileri raporlama yetenekleri sunulması
  • Hastanelerde kullanılan yerleşik tıbbi cihazlara ilişkin kalibrasyon, bakım ve onarım işlemlerinin yürütülmesi
  

Bu sistemin amacının ise;
  • Ulusal ve Özgün Ürün Takip ve İzleme Modeli oluşturmak
  • Tıbbi cihazları ve kozmetik ürünleri kayıt altına alarak ürünlerin izlenebileceği bir altyapı sağlamak
  • Hasta güvenliğinin sağlanmasına ve halk sağlığının korunmasına katkıda bulunmak
  • Denetim hizmetlerinin sağlıklı ve etkili şekilde yürütülmesini sağlayacak bir altyapı oluşturmak
  • Tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun hızlı önlem almasını sağlayacak bir altyapı oluşturmak olduğu

TİTCK ve TUBİTAK görevlileri yaptıkları sunum ile DİŞSİAD üyelerine ve TDB yetkililerine iletmişlerdir.
 
Toplantının sonunda ise üyelerimizin yeni döneme de ayak uydurması ve bu geçiş sürecinde bir sıkıntı yaşamaması adına T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumu yetkililerine ÜTS ilgili sorularını yöneltmişlerdir.