Türk Dişhekimleri Birliğini 31 Temmuz 2019 tarihinde Dernek Merkezimizde ağırladık.


Sektörün durumu ve Fuarlar hakkında görüş alışverişinde bulunduk.