Tıbbi Cihazların Test, Kontrol Ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Kapsamında Eğitimlere ve Başvurulara İlişkin Duyuru

Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik uyarınca; tıbbi cihazların test, kontrol ve kalibrasyonu alanında hizmet verecek olan kuruluşlar ile bu kuruluşlarda sorumlu müdür ve uzman olarak çalışacak kişilerin, TİTCK tarafından yetkilendirilecek olup bu kişilerin yine TİTCK tarafından yetkilendirilen Eğitim Merkezlerinden  ilgili eğitimleri almaları ile ilgili duyurusu ektedir.

Saygılarımızla,
DİŞSİAD Kamu İşleri Komitesi

Ek                         : TİTCK Kalibrasyon Eğitim Duyurusu için tıklayın.

İlgili Link              : http://www.titck.gov.tr/Duyurular/DuyuruGetir?id=3249