Tıbbi cihaz yerlileştirme projesi ve TİTUBB – ÜTS Geçişleri

12.01.2017 Perşembe Günü, Ankara Söğütözü Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda yapılan Tıbbi Cihaz Sektör toplantısına diş sanayici ve iş adamlarını temsilen DİŞSİAD da katılım gösterdi.  Tıbbi Cihaz sektöründeki sivil toplum kuruluşlarının davetli olduğu toplantıda, Tıbbi cihaz yerlileştirme projesi ve TİTUBB – ÜTS Geçişleri hakkında sunum gerçekleştirildi.
 
Tıbbi Cihaz Yerlileştirme Projesi kapsamında ilgili bakanlıklarca yapılan ortak toplantılarda varılan prensip kararları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Buna göre, sarf malzemelerinin ve görüntüleme cihazlarının yerelleşmesine öncelik verileceği dillendirildi. Yerli üretim kapasitesi genelde zayıf görünse de, üretim kabiliyeti var olan yerlerin güçlendirilmesi için alım garantisi verilmesi vb. devletin vereceği destekler açıklandı. Bu bağlamda makine, hammadde, yetişmiş insan kaynağı ve yüksek teknolojiyi sağlamak için atılacak adımlar dile getirildi.,
 
İkincil olarak ele alınan Titubb – ÜTS geçişleri sürecinde ise Karekod, geçici barkod, aktivasyon süreci ve buna benzer Titubb – ÜTS geçişlerinde karşılaşılan soru ve sorunlarla ilgili bakanlık yetkililerince not alındı. Geçiş sürecinin mağduriyet oluşturmadan atlatılması için, tüm sektör bileşenlerinden bakanlıkça ve bağlı bulundukları sivil toplum kuruluşlarınca paylaşılan duyuruları dikkatle takip etmeleri ve test modüllerini kullanarak pratik geliştirmeleri istendi.