Tıbbi Cihaz ve Sağlık Teknolojileri Konseyi Toplantısı gerçekleştirildi

19 Ekim’de İvek Tıbbi Cihaz Komisyon Başkanı Sn. Zekeriya Avşar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Tıbbi Cihaz ve Sağlık ürünleri üretici ve distribütörlerinin döviz dalgalanması ve ekonomik dengelenme süreçlerinden ne şekilde etkilenildiği ve nasıl yol alınması gerektiği konusunda görüş alışverişlerinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca Sn Hüseyin Sarpkaya tarafından hazırlanan ve Sağlık Bakanlığına iletilen “Medikal Sektör Sorunları ve Çözüm Önerileri Özet Raporu”’nun bir örneği toplantıya katılan İstanbul İl Sağlık Müdürü Sn. Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na da sunuldu. İlgili sivil toplum kuruluşlarının istek ve önerilerinin dile getirdiği toplantıda; Dişsiad Genel Sekteteri Sn. Erkan UÇAR’ın da diş hekimliği ürünleri üretici ve distribütörlerinin beklenti ve çözüm önerileri de dile getirildi. Medipol Üniversitesi Kurucu Rektörü Sn. Prof. Dr. Sebahattin Aydın görüş ve önerilerini belirtti ve özellikle sektörün birlikteliğinin önemini vurguladı.

 Katılımcı tüm STK temsilcileri; tıbbi malzeme ürünleri üretici ve distribütörlerinin ülkemiz ve sektörümüz açısından birlikteliğinin ve ortak akılla hareket edilmesi gerektiği konusunun hemfikir kaldılar.