TIBBİ CİHAZ SEKTÖR TOPLANTISI ANKARA / SÖĞÜTÖZÜ’NDE YAPILDI.

Tıbbi Cihaz Sektör Toplantısı 6 Haziran 2017 Salı günü Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ankara Söğütözü’nde yapıldı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz, Bakanlık Müşavirliğine atanan Dr. Ali Sait Septioğlu’nun yerine Kurum Başkan Yardımcılığına getiren SGK kökenli Dr. Ufuk Akdıkan’ı sektör temsilcileriyle tanıştırdı. Akdıkan, “Herkesin kendisini bir sağlık sektörü meclisi” üyesi olarak görmesi gerektiğinden dem vurarak, iş birliği mesajları verdi. Gürsöz ise Akdıkan’ın sözlerine atfen DİŞSİAD’a ve TÜDER’e bu yıl yapılan ortak sektörel etkinlikler için teşekkür etti.


ÜTS açılışı ve geçiş işlemleri konusunda ise bilgilendirmeler yapıldı.  Süreç değerlendirildi. Şema olarak yayınlanan “ÜTS geçiş takvimi” tanınan zaman serbestisi nedeniyle sektör temsilcileri tarafından benimsendi.

Toplantıda TİTUBB’a bekleyen yazılımsal işlemlerin, sistemsel aktarımların yapılabilmesi için bir hafta ara verildiği ifade olundu. ÜTS (Ürün Takip Sistemi)’ye geçiş sürecinde sorun yaşanılması durumunda TİTCK ve ilgili kurumların pazara ürün verilmesinin önünü açacak şekilde gereken önlemlerin alınacağı dile getirildi. Bu doğrultuda Kurum Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz görülen lüzum üzerine 7 Haziran 2017 Çarşamba günü saat 14:00 – 18:00 arasında TİTUBB sisteminin geçici olarak olası mağduriyetleri önlemek için açılacağını bildirdi.

Bununla beraber, sektördeki firmalarca, takvime uygun şekilde eyleme geçilmesinin, yaşanabilecek problemleri en aza indireceği vurgulandı.


Diğer yandan 5 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla devreye giren AB regülasyonları uyum süreci konusunda genel çerçevede ağırlıklı olarak sektördeki üreticilerin önemli sorumluluklar üstleneceği belirtildi. Öncelikli olarak, eylem planı belirleme ve takvim oluşturma konularında bakanlık uzmanlarıyla sektördeki STK’lardan temsilcilerini bir araya getirecek bir çalışma grubunun oluşturulması benimsendi.