Tıbbi Cihaz, Tıbbi Hizmet ve Tıbbi Cihaz Hizmet Alımları İşlemleri Duyuru

Sayın Üyemiz,
 
T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne bağlı sağlık kuruluşlarının tıbbi cihaz, mal ve hizmet alımı, kit veya sarf karşılığı cihaz kullanma uygulaması ile kamu sağlık tesislerinin tıbbi cihaz tahsisine ilişkin karşılaşılan sorunların giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla tıbbi cihazlarla ilgili mal ve hizmet alımı işlemlerine ilişkin genel esaslar ilgi daha önce yine müdürlük tarafından duyurulmuştu.
 
İlgi duyurunun tebliği sonrasında, İl Sağlık Müdürlüğü/Sağlık Tesisleri nezdinde tıbbi cihaz hizmet alımı taleplerinin değerlendirilmesi ve uygulanması esnasında yanlış anlamaların ve izin almadan hizmet alım ihalesi yapılması gibi uygulamaların olduğunun tespit edilmesi üzerine uygulama birliğinin sağlanması adına Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne tarafından açıklama yapılması ihtiyacı oluşmuştur.
 
Bu kapsamda; Tıbbi Hizmet Alımları Planlama başlığı altında yapılan açıklamalarda da ayrıntılı olarak yer verildiği üzere;
 

  1. EK-3 listesi dâhilindeki tüm tıbbi cihaz, tıbbi cihaz hizmet ve tıbbi hizmet alımları için süre şartı aranmaksızın Genel Müdürlüğün izin alınacaktır. (Hizmet alımının ilk defa yapılıyor olması veya mevcut devam eden hizmet alımının yenilenmesi olduğuna bakılmaksızın izin alınması gerekmektedir.)
  2. EK-3 listesi dışında kalan ancak maliyet açısından yüksek ve ileri teknoloji ürünü olarak kabul edilen hizmetlere ilişkin 3 yıl veya altındaki hizmet alımlarına İl Sağlık Müdürlüğünce karar verilecektir. 3 yılın üstünde hizmet alımı gerçekleştirilecek ise Genel Müdürlükten izin alınması gerekmektedir.
  3. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce planlama kapsamına alınan tıbbi cihaz, tıbbi cihaz hizmet ve tıbbi hizmet alımları için gerekli olan Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü izni Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü aracılığı ile alınacaktır.
  4. Genel Müdürlükten alınan izin/onaylar; izin verilen tarihteki mali yıl için geçerlidir.
  5. Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde aksaklıklara sebebiyet verilmemesi ve ihale süreçlerinin sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla devam eden tıbbi hizmet alımlarında hizmet alım süresinin tamamlanması akabinde, hizmet alımına devam edilmesi düşünülüyorsa hizmet alımının sonlanmasına 6 (altı) ay kala izin için gerekli bilgi ve belgelerin Genel Müdürlüğe sunulması gerekmektedir.
  6. Hizmet alımının süresi içerisinde veya bitiminde sonlandırılması halinde sonlandırma gerekçeleriyle birlikte Genel Müdürlüğe bildirilmesi gerekmektedir.
 
Tıbbi Cihaz, Tıbbi Hizmet ve Tıbbi Cihaz Hizmet Alımları İşlemleri hakkında 08.02.2018 tarih ve E.160 sayılı yazıya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
http://khgm.saglik.gov.tr/DB/11/14643_tibbi-cihaz-tibbi-hi
 
Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri ve Genel Hususlar hakkında 19.01.2018 tarihli üst yazı ve eklerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://khgm.saglik.gov.tr/DB/11/14507_tibbi-cihazlarla-ilg