Tıbbi Atık Yönetim Planı

25 Ocak 2017 tarihinde yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre diş hekimlerimizin , tıbbi atıkların kaynağında ayrı toplanması ve biriktirilmesi, atıkların toplanması ve taşınmasında kullanılacak ekipman ve araçlar, atık miktarları, toplama sıklığı, toplama rotası, geçici depolama sistemleri, toplama ekipmanlarının temizliği ve dezenfeksiyonu, kaza anında alınacak önlemle ve yapılacak işlemler, bu atıkların yönetiminden sorumlu personel ve eğitimleri başta olmak üzere detaylı bilgilerin yer aldığı ‘Tıbbi Atık Yönetim Planını’, 25 Temmuz 2017 tarihine kadar hazırlamak ve uygulamakla yükümlüler.

TDB tarafından hazırlanan, muayenehane ağız diş sağlığı poliklinik ve merkezlerinde kullanılabilecek Tıbbi Atık Yönetim Planına www.tdb.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
 
Kaynak: Türk Dişhekimleri Birliği