TDB İLE DİŞSİAD'IN ORTAK KOMİSYON KURMASI KARARLAŞTIRILDI

TDB ile DİŞSİAD yönetimlerince ağırlıklı olarak sektörümüzdeki yaşanan sorunlar ve bu konuda daha iyiye ulaşabilmek için varılabilecek iş birliği olasılıkları ele alındı. Özellikle sektörün tüm paydaşları ve ülke lehine atılması gereken adımlar ile birlikten kuvvet doğar prensibiyle neler yapılabileceği konuları üzerinde duruldu.

Bu konuda bir önceki nezaket ziyaretinde oluşan karşılıklı felsefe birliğinin, iyi niyetlerin daha somut bir noktaya doğru ilerlediği gözlendi. Bu doğrultuda TDB yönetiminin DİŞSİAD’ın Fındıkzade’deki dernek merkezine en kısa zamanda bir iade-i ziyarette bulunması benimsendi. İki kurumun yönetim kurulları altında, profesyonel bir yapı desteğiyle, tüm donelerinin ortaya konulacağı ve bilgilerin üst yönetimlere rapor halinde taşınacağı bir alt komisyonun bu toplantıda çalışma başlatmasına karar verildi. 

Konuyla alakalı pek fazla projeksiyon ve alternatifin yer aldığı görüldüğü için teknik detayların böylesi bir komisyonca olgunlaştırılmasının önemine değinildi. 

Sektörün yararının gözetildiği ve özellikle diş hekimlerine sunulan olanakların genişletildiği formülleri içeren, bölgesel dinamiklerin gözetildiği uluslararası bir boyutta tüm konuların irdelenmesine bu vesile ile hız verilmiş oldu.