SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Dekan 

Prof. Dr. M.Hakan TÜRKKAHRAMAN 

Adres

Doğu Kampüsü /ISPARTA      

Tel

(0246) 211 88 59, 211 33 34, 211 32 26         

Faks

(0246) 237 06 07

Web

http://dishek.sdu.edu.tr