ERKAN UÇAR (ÖNCÜ DENTAL)


ERKAN UÇAR (ÖNCÜ DENTAL) (Dişsiad Yönetim Kurulu, Mevzuat ve Kamusal İlişkiler Komisyonu Üyesi)


“Sektör yeni regülasyonlar ve yönetmeliklerle alt yapısını güçlendirecek!”

DİŞSİAD : Kısaca Kendinizi tanıtır mısınız?

ERKAN UÇAR : 1977 Lefkoşe doğumluyum. Evliyim,  2 çocuğum var. 20 yıldır dental sektörde profesyonel olarak çalışıyorum. Kökenim finans ve işletme. Krizlerin fırsat olduğuna inanan biriyim.

Öncü Dental’i de bir krizin fırsatı doğurdu desem yeridir. 2001 krizinin önünde Öncü Dental açıldı. Tabi ki sağlam temellere oturmak için var olandan farklı arayış, hedef ve anlayış getirmek zorundaydık.  Geçmiş dönemde ticaret daha sığ seviyelerde yapılıyordu. Dünyada olduğu gibi diş hekimliğinde de ticaret derinleşmeliydi. Öncü Denatal’i de bunları yapmak hayalleri ile kurduk. İlk hamlemiz alanında dünya lider olan firmaları izlemek ve gözetlemek oldu. Gözlemlerimiz sonucu İsviçre, Almanya ve İtalyanın en önemli firmaları ile anlaşmalar yaparak distribütörlikleri ile Daha iyi markaların Türk diş hekimlerine ulaştırılmalarını sağladık.

Diş hekimliğinde hekimin tedavi manüpilasyonu arttırmak için, tedavi gücünü daha da ortaya çıkarabilmek, hekimlerimizin dünya çapında hekimler olduğunu gösterebilmek için Türkiye’ye gelen ürünlerin 2-3. sınıf değil mutlaka gelişmiş ülkelerde olduğu gibi alanında en iyi firmalarca üretilen 1. Sınıf ürünler olması gerektiğini  tespit ederek hedef koyduk. 
İstanbul, Ankara, Bursa ve Adana’da direkt satış yönünde organizasyonlar oluşturduk. Ürün odaklanması için dental cihazları sınıflayarak diş hekimlerine sunuyoruz.

 
DİŞSİAD : Diş hekimliği sektöründe devletin uygulamaya koyduğu ve koymayı planladığı kural ve yönetmeliklerden bahseder misiniz?

ERKAN UÇAR : Özellikle son yıllarda genel sağlık ile beraber diş sağlığı konusunda da sektörü bir ölçüde yönlendiren Bakanlık ve ilgili kurumların halka sağlık hizmetini ulaştırmak için çeşitli faaliyetler, düzenlemeler yapıyor. Bu da sektörde ister istemez değişimlere sebep oluyor.  
Bu düzenlemelere örnek verecek olursak, Avrupa Biliği uyum yasaları çerçevesinde tüm ürünlere CE standartlarına uygun olması zorunluluğu getirildi, Ağız ve diş sağlığı sektöründe kdv ler %18’lerden %8’lere düşürüldü.

Açılan  Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM) ile sektörde değişiklik ve gelişmeler yaşadık. Bugünlerde ise; sektörün kalite ve hizmet düzeyinin arttırılması için çeşitli regülasyonların hayata geçirilmesi, yönetmelik değişiklikleri ve yeni yönetmeklikler gündemdedir.

Bunların bir kısmı tıbbi cihaz firmalarının çeşitli standartlara sahip olmasını zorunlu tutarken, diğer taraftan diş hekimlerine çalıştıkları alan ve iller bakımında regulasyonlar görüşülmektedir. Tıbbi cihazlardan örnek verecek olursak her tıbbi cihaz için, cihazı satan firmanın Sağlık Bakanlığı’ndan  ruhsat gibi tanımlayabileceğimiz bir setifikaya sahip olması gerekecektir. Ayrıca, daha da önemlisi  bu firmaların diş hekimlerine hizmet/ürün taşıyan personelinin de ilgili cihazları satabilme yetenek ve iznine sahip olduğunu belirten bir sertifika alması gündemdedir.  Yine aynı şekilde satış sonrası hizmet ve teknik destek verebilme yeterliliği de ayrı bir regülasyon konusu.

Kısaca hem satılan ürünler, hem satış yapan firmalar, hem satışta bizzat bulunan tanıtım, teknik, pazarlama ve satış ekipleri daha fazla yükümlülük altına olacaklar. Sektördeki kalitenin artması, hekimlerin bilgilendirilmesi ve neticede halka ulaşan hizmetin sağlık açısından kontrolü için regülasyonların faydalı olacağı görüşündeyim.
Dişsiad olarak biz de regülasyon ve yönetmelik konularına stk bilinci ile dahil olmaktayız ve Sağlık Bakanlığı ile yapılan toplantılarla sıkı çalışmalar yürütmekteyiz. Yapılan görüşmelerde konuşulanları,  planları, hedefleri sektöre anlatmak için de çalışmalar yapıyoruz.

 
DİŞSİAD :Sağlık bakanlığının uygulamaya çalıştığı satış reklam ve tanıtım yönetmeliğini nasıl değerlendiriyorsunuz?

ERKAN UÇAR : 2014 mayısında yürülüğe giren yönetmelikle sektörde değişimler olduğunu söylemiştim. Bununla beraber kimin ne iş yaptığının belirli olması açısında regülasyonların gerekliliği de ortada idi. Sağlık Bakanlığı sektörden aldığı bilgilerle adım atmaya başladı. Reklam, Tanıtım ve Satış yönetmeliği bu adımlardan ilki.
Bu başlangıç adımıyla beraber, sağlık ve bizim açımızdan özellikle denyal sektörü ilgilendiren ürünleri üreten veya satışını yapan firmalar, kişiler Sağlık Bakanlığı nezdinde bilinip kontol ediliyor olacak. Doktorlara sunum yapan, satış ve pazarlama sorumlusu arkadaşlarımızın da yine Sağlık Bakanlığı tarafından serifikalandırılması sektör açısından önemli. Bu hamle ile hatalı ürün olduğunda veya yanlış bilgi verildiğinde firmalar artık sorumluluğu üzerlerinde taşıyor olacak. Böylece hekime giden tanıtım, bilgi vb halkaların daha sağlıklı ve doğru hale gelmesi hedefleniyor. Bu sadece firma ve satıcıları sertifikalandırmak ile sınırlı değil; aynı zamanda ürünün taşıması gereken kurallarını, ne şekilde satılabileceğini, reklam ve tanıtımının nasıl olacağını da düzenlemektedir.  2015 Kasıma kadar regülasyonlar büyük oranda tamamlanması hedefleniyor. Bununla birlikte unutmamamız gereken bir diğer husus da bu yönetmeliğin son değil bir başlangıç olduğudur.
 

DİŞSİAD: Yönetmeliğin gelişimi açısından Dişsiad olarak neler yapmayı planlıyorsunuz?

ERKAN UÇAR : Şu anda Dişsiad içinde üyesi de olduğum Mevzuat ve Kamusal İlişkiler Komisyonu’nu hayata geçirdik. Bu komisyonla Sağlık Bakanlığında mevcut yönetmelikler ile gelecekteki yönetmelikler için çeşitlili fikir alışverişleri yapmatayız. Mevcut Yönetmelikleri başta üyelerimiz olmak üzere tüm sektör mensubu kişi ve firmalara anlatılması amaçlıyoruz. Bununla beraber firmalardan eksiklik - değişiklik taleplerini toplayıp, değerlendirip, derleyerek Sağlık Bakanlığı ile yapılan toplantılarda dile getiriyoruz. Amacımız yönetmeliklerin, yapılan regülasyonların sektöre daha fazla fayda sağlaması. Diğer taraftan da hazırlanmakta olan yönetmeliklerin; ülkemiz ağız ve diş sağlığı sektörüne daha yararlı olacak şekilde çıkması için katkı sağlıyoruz.