Olağanüstü Genel Kurul

Derneğimizin olağanüstü genel kurulunun ikinci toplantısı 20.03.2019 tarihinde saat 17:00 ’da dernek merkezinde gerçekleşmiştir.

Toplantıya 161 üyeden 24’ünün katıldığından hazirun cetveline göre çoğunluğun hazır olduğu görülmüş, Açılışı yapmak üzere yönetim adına  Ali ÇAKIR söz almıştır. Açılış konuşmasından sonra divan heyeti seçimine geçilmiştir.

 Divan heyeti başkanlığına Bilgehan UÇANOK Divan Başkan Vekilliğine Harun NUROĞLU ve Divan Yazmanlığına Engin KİBAR seçildikten sonra  saygı duruşu yaptırıldıktan sonra gündeme geçildi.

Derneğin ihtiyaç duyması halinde taşınmaz satın alınması, satılması ve kiralaması için yönetime oybirliğiyle yetki verilmiştir.

Gündeme ek olarak; Ana Tüzüğün 22. Maddesinin 4.Fıkrasına Ek Cümle Eklenerek Değiştirilmesi Teklifi  alınmış, açık oylamaya sunulmuş ve kabul edilmiştir.

 Dilek ve temennilerden sonra gündem maddeleri tamamlandığından Divan başkanınca Olağanüstü Genel Kurul toplantısı sona ermiştir.