Murat Çelik GÜLSA Genel Müdür YardımcısıSektörde hizmet veren örgütler, bu süreçte olması gereken kalite, hizmet anlayışı ve tüm normları sağlamak için düzenlemeleri yapacaktır. Sağlık Bakanlığı ruhsatlandırma normlarına sahip olmayan firmalar sektörde yer alamayacak ve zaman içerisinde hizmet kalitesi, ürün, fiyat gibi unsurlar, olması gerektiği seviyeye ve koşullara ulaşmış olacaktır düşüncesindeyiz.

Sağlık Bakanlığı’nın bu süreci sonrasında sektördeki ürünlerin istenilen etkinlik, güvenilirlik ve gerekli kaliteye sahip olmaları sağlanacaktır. Sektörde daha yetkin ve donanımlı firma çalışanları, gerekli normlara sahip firmalar ve beraberinde gereken standartlara uygun ürünler ile hizmet kalitesi elbet ki yükselecektir.