Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) Üçüncü Kefalet Paketi Hakkında

İşletmelerin daha uygun maliyet ve daha uygun vadelerle finansmana erişimini sağlayan Kredi Garanti Fonu, Hazine Müsteşarlığı ile imzalanan son protokolle birlikte 35 Milyar TL’lik yeni kefalet paketini işletmelerin kullanımına sunmuştur.

Kredi Garanti Fonu ile Hazine Müsteşarlığı arasında 2017 yılında imzalanan 200 Milyar TL’lik kefalet limitinin kullandırılmasından sonra ilave paket Ocak 2018’de 55 Milyar TL olarak belirlenmiş ve hızla kullandırılmıştır.

Hâlihazırda oluşturulan 35 Milyar TL’lik yeni kefalet paketi ise daha önceki kefalet paketleri kapsamında kullandırılan kredilerin geri dönüşlerinden müteşekkil olup, sektörel bir ayrım gözetilmemektedir. 

Açıklanan son paket kapsamında öne çıkan hususlar ise şu şekildedir;

* Önceki protokolde KOBİ’lere sağlanan kefalet oranı %80 iken bu protokolle birlikte bu oran %85’e çıkarılmıştır.
* KOBİ dışı işletmelere verilen kefalet desteğinin oranı da %75’ten %80’e çıkarılmıştır.
* İhracatçılara verilen %100 kefalet oranı desteği devam ederken 35 Milyar TL’lik hacmin 5 Milyar TL’lik bölümü de ihracat ve döviz kazandırıcı faaliyeti olan işletmelerin kullanımına ayrılmış bulunmaktadır.
* Kalan 30 Milyar TL’lik limit ise işletme finansmanında kullanılmak üzere tanımlanmıştır.
* Söz konusu krediler 1 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 5 yıl vadeli olarak kullanılabilecektir.
* Öte yandan, KGF kefaletli kredilerin diğer kredilere göre daha uygun faiz oranları ile kullanılabileceği ayrıca belirtilmektedir. 


DİŞSİAD Kamu İlişkileri Komitesi