Kanun ve Yönetmelikler

 

Yıl: 2018
Başlık: 
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri
İLGİLİ KURUM: T.C. Sağlık Bakanlığı
 

 


İndirmek için tıklayın 


Yıl: 2016
Başlık: 
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
İLGİLİ KURUM: T.C. Ekonomi Bakanlığı
 

 


İndirmek için tıklayın 

 
 

Yıl: 2015
Başlık:
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT BAŞVURUSU EVRAKLARI
İLGİLİ KURUM: T.C. Sağlık Bakanlığı
 

 


İndirmek için tıklayın 

 

Yıl: 2007
Başlık:TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ
İLGİLİ KURUM: T.C. Sağlık Bakanlığı
Kaynak: 9 Ocak 2007 SALI 
Amaç:  İmalatçı tarafından cihazla birlikte, hastalara, kullanıcılara ve uygulayıcılara yönelik olarak verilmesi gereken EK-I’in (13) numaralı kısmında belirtilen bilgiler, kullanım kılavuzları, etiketler ve diğer açıklamalar, cihaz piyasaya arz edildiğinde Türkçe olmalıdır.

 


İndirmek için tıklayın 

 

Yıl: 2015
Başlık: Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
İLGİLİ KURUM: T.C. Sağlık Bakanlığı
Kaynak:Resmi Gazete, 3 Şubat 2015 SALI Sayı: 228512
Amaç: Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun sağlığını korumak maksadıyla, mesleğini serbest olarak icra etmek yetkisine sahip olan diş hekimlerinin münferiden ve müştereken ağız ve diş sağlığı hizmeti verdikleri muayenehanelerin, özel ağız ve diş sağlığı poliklinikleri ile merkezlerinin açılması, faaliyetleri, denetimleri, faaliyetlerine son verilmesi ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


İndirmek için tıklayın 

 

Yıl: 2014
Başlık: Diş Klinik ve Muayenehanelerinde Risk Değerlendirilmesi
İLGİLİ KURUM: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kaynak:Resmi Gazete, 29.12.2012  Sayı: 228512
Amaç: Bu kontrol listesi, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak
yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
uyarınca diş klinik ve muayenehanelerinde risk değerlendirmesinin
gerçekleştirilmesi sürecinde yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.


İndirmek için tıklayın 

   

Yıl: 2014
Başlık: Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe ilişkin Genelge
İLGİLİ KURUM:Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Kaynak:Resmi Gazete, 26.03.2010  Sayı: 27553
Amaç:Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01/04/2010 tarihinde yürürlüğe giren
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik ile atıkların düzenli 
depolama yöntemi, bertarafına ilişkin teknik, idari hususlar ve uyulması
gereken genel kurallar belirlenmiştir.  


İndirmek için tıklayın 

 

Yıl: 2014
Başlık: Atık Yönetimi Genel Esaslarına İliskin Yönetmelik 
İLGİLİ KURUM:Çevre ve Orman Bakanlığından
Kaynak:Resmi Gazete, 05.7.208 Sayı: 26927
Amaç: Bu Yönetmeliğin amacı; atıkların oluşumlarından
bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar
vermeden yönetimlerinin sağlanmasına yönelik genel esasların belirlenmesidir.

 


İndirmek için tıklayın

 

 

Yıl: 2014
Başlık: TIBBİ CİHAZ KLİNİK ARAŞTIRMALARI YÖNETMELİĞİ 
İLGİLİ KURUM: Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 
Kaynak: Resmi Gazete, 6 Eylül  2014, Sayı: 29111
Amaç:  Bu Yönetmeliğin amacı, taraf olunan uluslararası anlaşmalar ile
Avrupa Birliği standartlarıve iyi klinik uygulamaları çerçevesinde tıbbi cihaz       
klinik araştırmaları ile bu çalışmalara katılan gönüllülerin haklarının
korunmasına dair usûl ve esasları düzenlemektir.


İndirmek için tıklayın

 

 

Yıl: 2014
Başlık: TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ
İLGİLİ KURUM: Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 
Kaynak: Resmi Gazete, 15 Mayıs 2014, Sayı: 29001
Amaç: Bu Yönetmeliğin amacı; piyasaya arz edilen tıbbi cihazların satışı,
reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


   İndirmek için tıklayın

 

 

"Yönetmelik ile ilgili Sıkça Sorulan Sorulara Sağlık Bakanlığının verdiği cevaplar" 
için  S.S.S. sayfamızı ziyaret ediniz.                                                                       

               
SSS için Tıklayınız

 

 

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için,
"Yönetmelikler Külliyatı"nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.


   İndirmek için tıklayın

 

 

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ’NİN               
UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ


   İndirmek için tıklayın

 

 

Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği                


   İndirmek için tıklayın

 

 

Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği


   İndirmek için tıklayın

 

 

Yıl: 2015
Başlık:
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT BAŞVURUSU EVRAKLARI
İLGİLİ KURUM: T.C. Sağlık Bakanlığı
 

 


İndirmek için tıklayın 

Yıl: 2016
Başlık: 
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
İLGİLİ KURUM: T.C. Ekonomi Bakanlığı
 

 


İndirmek için tıklayın 

 
 

Yıl: 2015
Başlık:
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT BAŞVURUSU EVRAKLARI
İLGİLİ KURUM: T.C. Sağlık Bakanlığı
 

 


İndirmek için tıklayın 

 

Yıl: 2007
Başlık:TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ
İLGİLİ KURUM: T.C. Sağlık Bakanlığı
Kaynak: 9 Ocak 2007 SALI 
Amaç:  İmalatçı tarafından cihazla birlikte, hastalara, kullanıcılara ve uygulayıcılara yönelik olarak verilmesi gereken EK-I’in (13) numaralı kısmında belirtilen bilgiler, kullanım kılavuzları, etiketler ve diğer açıklamalar, cihaz piyasaya arz edildiğinde Türkçe olmalıdır.

 


İndirmek için tıklayın 

 

Yıl: 2015
Başlık: Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
İLGİLİ KURUM: T.C. Sağlık Bakanlığı
Kaynak:Resmi Gazete, 3 Şubat 2015 SALI Sayı: 228512
Amaç: Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun sağlığını korumak maksadıyla, mesleğini serbest olarak icra etmek yetkisine sahip olan diş hekimlerinin münferiden ve müştereken ağız ve diş sağlığı hizmeti verdikleri muayenehanelerin, özel ağız ve diş sağlığı poliklinikleri ile merkezlerinin açılması, faaliyetleri, denetimleri, faaliyetlerine son verilmesi ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


İndirmek için tıklayın 

 

Yıl: 2014
Başlık: Diş Klinik ve Muayenehanelerinde Risk Değerlendirilmesi
İLGİLİ KURUM: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kaynak:Resmi Gazete, 29.12.2012  Sayı: 228512
Amaç: Bu kontrol listesi, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak
yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
uyarınca diş klinik ve muayenehanelerinde risk değerlendirmesinin
gerçekleştirilmesi sürecinde yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.


İndirmek için tıklayın 

   

Yıl: 2014
Başlık: Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe ilişkin Genelge
İLGİLİ KURUM:Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Kaynak:Resmi Gazete, 26.03.2010  Sayı: 27553
Amaç:Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01/04/2010 tarihinde yürürlüğe giren
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik ile atıkların düzenli 
depolama yöntemi, bertarafına ilişkin teknik, idari hususlar ve uyulması
gereken genel kurallar belirlenmiştir.  


İndirmek için tıklayın 

 

Yıl: 2014
Başlık: Atık Yönetimi Genel Esaslarına İliskin Yönetmelik 
İLGİLİ KURUM:Çevre ve Orman Bakanlığından
Kaynak:Resmi Gazete, 05.7.208 Sayı: 26927
Amaç: Bu Yönetmeliğin amacı; atıkların oluşumlarından
bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar
vermeden yönetimlerinin sağlanmasına yönelik genel esasların belirlenmesidir.

 


İndirmek için tıklayın

 

 

Yıl: 2014
Başlık: TIBBİ CİHAZ KLİNİK ARAŞTIRMALARI YÖNETMELİĞİ 
İLGİLİ KURUM: Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 
Kaynak: Resmi Gazete, 6 Eylül  2014, Sayı: 29111
Amaç:  Bu Yönetmeliğin amacı, taraf olunan uluslararası anlaşmalar ile
Avrupa Birliği standartlarıve iyi klinik uygulamaları çerçevesinde tıbbi cihaz       
klinik araştırmaları ile bu çalışmalara katılan gönüllülerin haklarının
korunmasına dair usûl ve esasları düzenlemektir.


İndirmek için tıklayın

 

 

Yıl: 2014
Başlık: TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ
İLGİLİ KURUM: Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 
Kaynak: Resmi Gazete, 15 Mayıs 2014, Sayı: 29001
Amaç: Bu Yönetmeliğin amacı; piyasaya arz edilen tıbbi cihazların satışı,
reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


   İndirmek için tıklayın

 

 

"Yönetmelik ile ilgili Sıkça Sorulan Sorulara Sağlık Bakanlığının verdiği cevaplar" 
için  S.S.S. sayfamızı ziyaret ediniz.                                                                       

               
SSS için Tıklayınız

 

 

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için,
"Yönetmelikler Külliyatı"nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.


   İndirmek için tıklayın

 

 

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ’NİN               
UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ


   İndirmek için tıklayın

 

 

Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği                


   İndirmek için tıklayın

 

 

Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği


   İndirmek için tıklayın

 

 

Yıl: 2015
Başlık:
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT BAŞVURUSU EVRAKLARI
İLGİLİ KURUM: T.C. Sağlık Bakanlığı
 

 


İndirmek için tıklayın 

Yıl: 2016
Başlık: 
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
İLGİLİ KURUM: T.C. Ekonomi Bakanlığı
 

 


İndirmek için tıklayın