Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi ve Sağlık Turizmi Fiyat Tarifesi güncellendi.


3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun 3’üncü maddesi (c) bendi, 2219 Sayılı Hususi Hastaneler Kanunu’nun 28’inci maddesi ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında (Kanun Hükmünde Kararname’nin 8’inci maddesi (ç) bendi gereğince;

Bakanlığa bağlı sağlık hizmeti sunucuları ile devlet üniversiteleri bünyesindeki devlet üniversite hastaneleri, sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, Diş hekimliği fakülteleri, tıp fakülteleri bulunan devlet üniversiteleri ile ortak kullanım protokolü imzalayan Sağlık Bakanlığı hastaneleri tarafından sunulan sağlık hizmetleri için “Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi” nin, kamu ve özel tüm sağlık hizmet sunucuları için ”Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi’nin Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezince sunulan hizmetler için “TÜRKÖK Yurtdışı Fiyat Tarifesi’ nin, Bakanlığa bağlı hastaneler bünyesinde deneysel ve bilimsel amaçlı hayvanların satışı ile bu kapsamdaki hizmetler için “Deneysel Hayvanlar Fiyat Listesi’nin onaylanarak yürürlüğe konuldu.

 
EK-1  FİYAT TARİFELERİ USUL VE ESASLARI
EK-2 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ
EK-2A SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ
EK-3 İŞLEM PUANINA DÂHİL BASİT SIHHİ SARF MALZEME LİSTESİ
EK-4 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ
EK-5 ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU ÜCRETLENDİRMESİ BİLGİ ONAM FORMU
EK-6- TÜRKÖK YURTDIŞI FİYAT TARİFESİ
EK-7 DENEYSEL HAYVANLAR FİYAT LİSTESİ

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ....