(İTO) TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

17.09.2015 tarihinde İstanbul Ticaret Odası Merkez Binası 4. Kat Meclis Salonu’nda düzenlenen TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ’nden Önemli Başlıklar

YÖNETMELİĞİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

•    Satış koşullarına ilişkin düzenlemeler,
•    Reklam ve tanıtıma ilişkin düzenlemeler,
•    İşletmelerin mesul yöneticileri ve çalışanlarına yönelik düzenlemeler

SATIŞ MERKEZLERİ

•    Bu yönetmelikle tıbbi cihaz satışı yapan yerler “Satış Merkezi” olarak tanımlanmıştır.
•    Satış Merkezlerinde “YETERLİLİK BELGESİ” olan bir sorumlu müdür (SM) ve bir satış tanıtım elemanı (STE) bulundurmak zorunlu hale gelmiştir.
•    Tıbbi Cihaz Merkezleri, eğitimlerini ve sınav sürecini tamamlayan Sorumlu Müdür, Satış Tanıtım Elemanları ve Klinik Destek Elemanlarını ilindeki Sağlık Müdürlüklerine bildirerek Çalışma Ruhsatı alacaklardır.

SORUMLU MÜDÜR

•    Yönetmelikte sorumlu müdürlerin, tıpkı eczacılık mesleğinde olduğu gibi satış merkezlerinde bulunması, işyerinde bulunamadığı durumlarda ise yerine sorumlu birini ataması öngörülmüştür.
•    Burada hedeflenen Tıbbi Cihaz Satış Merkezlerinin Sağlık Bakanlığı ve TİTCK nezdinde sağlık hizmetleri sunumu zincirinde sorumlulukları belirlenmiş bir paydaş olarak kabul edilmiş olmasıdır.

YÖNETMELİĞİN GETİRECEĞİ KAZANIMLAR
-Sektör Tarafı-

•    Sektör çalışanlarının temel mesleki eğitimlerini alarak belgelendirilmesi,
•    İşletmelerin fiziki şartlarının iyileştirilmesi,
•    Sektörümüzün tanımlı bir meslek grubu haline gelmesi,
•    Tıbbi Cihaz firmalarının MEDULA sistemine entegre edilerek Sosyal Güvenlik Kurumu provizyon sistemi üzerinden doğrudan ödeme almalarının sağlanması,
•    Ayakta tedavide kullanılan malzemelerin satışını yapan firmalarımızın, eczaneler karşısında yetki/alan kaybetmeden rekabet gücünün korunması

-Sağlık Otoritesi Tarafı-

•    TİTUBB, MEDULA, TCESİS gibi kayıt sistemleri sayesinde sektörün izlenebilirliğinin sağlanması,
•    Sağlık hizmet sunumunda önemli rolü olan Tıbbi Cihaz işletmelerinin çalışanları (STE, KDE) ve Mesul Müdürlerinin sorumluluk alanlarının belirlenmesi,
•    Sağlık Otoritelerinin tıbbi cihaz sektörüne ilişkin düzenlemelerinde veriye dayalı, daha rasyonel kararlar alabilmesi,
•    Sektöre yönelik geri ödeme süreçlerinin sistematize edilmesi

TCESİS SÜRECİNDE STK’LARIN ROLÜ

•    SEİS ve TÜMDEF, yönetmelikle zorunlu hale gelmiş olan eğitim ve sınavların yürütülmesi konusunda TİTCK ile bir protokol yapmıştır.
SEİS ve TÜMDEFin amacı: 
•    Eğitim ve sınavların sektöre zaman kaybettirmeden uzaktan erişimle sağlanması
•    Eğitim ve sınavların sektöre ekonomik olarak fazladan bir yük getirmeden yapılması
•    Üniversiteler-TİTCK Sektör arasında bir köprü vazifesi alarak yaşanan sorunların sektör lehine çözümlenmesi ve olası hak kayıplarının engellenmesi

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

Geçici maddeden yararlanarak yapılan başvuruların yaklaşık yarısı işyeri çalışma ruhsatının olmaması, üçte biri ise kesintisiz 24 ay çalışma şartı ile red edilmişti.
Meslektaşlarımızın bu sorunlarını kuruma (TİTCK) iletmemiz sonucunda 25 Temmuz 2015 tarihinde yapılan bir yönetmelik değişikliği ile; çalışma ruhsatı yerine Ticaret Odası Sicil Belgesi kabul edilmiş, çalışma süresinden kesintisiz ifadesi kaldırılmıştır.

TCESİS Başvurusu Süreci -1-

TCESİS başvuru süreci son derece yalın ve kolaydır.

Başvurular; www.tcesis.org web sitesi üzerinden Sakarya veya Gazi Üniversitelerine (online) yapılır.

Kayıt edilen belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri TCESİS Ankara ofisine (matbu) gönderilir.

Tüm başvurular, TİTCK’nın oluşturduğu komisyon tarafından incelenir.

İnceleme sonucunda yönetmeliğe uygun başvurular eğitime hak kazanır ve SMS ile bilgilendirilir.

Başvurusu onaylanan kişiler seçtikleri üniversitede almaları gereken dersleri takip ederler.

TCESİS Başvurusu Süreci -2-

Eğitimi bitenler her ay tekrarlanan sınavlara girerek 100 üzerinden en az 70 puan almalıdırlar.

Sınavlarda başarılı olanlar TİTCK internet sitesindeki kılavuzları ve yeterlilik belgesi edinme başvurusu esaslarını dikkatle incelemelidir. Buradaki taahhütnamenin doldurularak alınan belge referans numarasına istinaden Halk Bankası’na belirtilen belge ücreti yatırılmalıdır. Taahhütname aslı ve banka dekontu asılları TİTCK’ya gönderilmelidir. Dilekçe ve banka dekontunda REFERANS numarası mutlaka bulunmalıdır.

Tüm yeterlilik belgeleri İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilecek ve hak sahiplerinin İl Sağlık Müdürlüklerine başvurarak Ruhsatlarını almaları sağlanacaktır.

Önemli: Yönetmeliğin geçici maddesinden faydalanacaklar için eğitim ve sınav sürecinin tamamlanmasına yönelik verilen son tarih 15 KASIM 2015 

TCESİS Başvurusu Bilançosu
(15.09.2015)

TCESİS’e yapılan online başvuru    : 21.022 kişi
Sakarya Üniv.        7.932 kişi
Gazi Üniv.        13.090 kişi

TCESİS’e ulaşan evrak sayısı  : 16.240 kişi
Diplomalı        6.317 kişi
Geçici Madde        9.923 kişi

Sınava Katılanlar  : 9.841 kişi
Sorumlu Müdür        3.336 kişi
Satış Tanıtım Elemanı    7.589 kişi
Klinik Destek Elemanı    5.276 kişi

Belge Almaya Hak Kazananlar  : 8.603 kişi
Sorumlu Müdür        3.229 kişi
Satış Tanıtım Elemanı    7.349 kişi
Klinik Destek Elemanı    5.062 kişi


Konu ile alakalı her türlü soru için 0850 450 45 45 nolu Çağrı Merkezi aranabilir veya tıbbicihazsatis@titck.gov.tr adresine e-mail gönderilebilir.
İl Sağlık Müdürlükleri ile ilgili sorular için; Bakırköy İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçilebilir. İlgili Kişi: Abdulvahap Kot  Tel: 0212 588 43 11

İlgili Haberler