İKMİB / MEDİKAL SEKTÖR KOMİTE TOPLANTISI YENİBOSNA’DA YAPILDI

DİŞSİAD’ın katılım gösterdiği sektör toplantısında 2014 te başlanan ve üç yıl sürdürülen URGE projesinin ardından özellikle diş malzemelerine yönelik ürünlerin bu projenin kapsamının daha genişletilmesi amacıyla önümüzdeki dönemdeki projeye dahil edilmesinin ön görüldüğü ifade olundu. DİŞSİAD’dan da niceliksel ve niteliksel katılım beklendiğine vurgu yapıldı.
 
DİŞSİAD Başkanı Ali Çakır’da bu URGE’nin içerisinde yer alınmasıyla, sektörün de birlikle büyüyeceğini, hatırlattı.

 
 
Çakır’ın sektörde KDV’deki %18 / %8 sorunsalından dem vurması ve ayrıca DİŞSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Erol Soydan’ın dezenfektan örneğini vermesi üzerine MASSİAD Başkanı Kazım Eryaşar, Titubb’a kayıtlı ürün ve cihazlar için “alırken de, satarken de, ithal ederken de “kapsam dışı” kuralının getirilmesi, yani KDV’lerinin %8 e çekilmesi için hazır KDV kanunu değişecekken çalışma başlatacaklarını söyledi. Bu kapsamda DİŞSİAD’la da ortak hareket etmelerinin yararına değindi.  
 
Milli katılım organizasyonları, alım heyetleri, B2B organizasyonları, yurtdışı fuar ihracat destekleri ve bu kapsamda temas kurulması gereken yeni ülkeler ve pazarlar istişare edildi.
 
 
 DİŞSSİAD Başkanı Ali Çakır. Bazı üretici dernek üyelerinin Çin’deki, Singapur’daki IDEM gibi fuarlara katıldığını, bu coğrafyayı çok önemsediklerini belirtti.  Önemli bir nüfusa sahip Endonezya, Malezya, Tayland ve Vietnam gibi 4 ülkenin büyük bir Pazar oluşturduğunu ifade etti. İslam nüfusu barındırması açısından ve Çin Malı kalitesizliğinden dolayı Türkiye’ye de sempatiyle bakıldığını ekledi. Dolayısıyla buradaki fuarlara üretici üyelerinin götürülmesinden, ya da alım heyeti ziyaretlerinden haberdar edilmelerinden duyacakları memnuniyeti ifade etti.
 
Kurumca Fuar ve diğer destekler ile ilgili 2009/5 Sayılı Tebliğ uygulama usul ve esasları konusunda bilgilendirme yapıldı.
 
Ambargo sonrası dönem açısından Ekonomi Bakanlığı tarafından oluşturulan İran Türk ticaret Merkezi hakkında bilgiler verildi. Benzer bir merkezin A.B.D. / Chicago’da da oluşturulduğu belirtildi.  Bu bağlamda medikal sektör olarak çok faydalanılabilecek bir ülke, şehir için de merkez açılmasının yerinde olacağı düşünülüyorsa, fikirlerin kurumla paylaşılması rica olundu.
 
Toplantı sonunda ihracatçı firmalara navlun desteği başvuru bilgi ve belgeleri örneği dağıtıldı. Şubelerle bu konuda iletişime geçilebileceği aktarıldı.