İhracatın Finansmanında TÜRK EXİMBANK Bilgilendirme Toplantısı

İSTANBUL TİCARET ODASI ve TURK EXIMBANK ‘ın birlikte organize ettiği “ İHRACATIN FİNANSMANINDA TÜRK EXİMBANK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ” 08 Ocak Salı günü İstanbul Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Dernek olarak bulunduğumuz toplantıda Eximbank Genel Müdürü Sayın Adnan YILDIRIM'ın ve İstanbul Ticaret Odası Başkanı Sayın Şekip AVDAGİÇ ‘in sunumlarını yaptığı toplantı soru-cevapla sona erdi.
 
 
Toplantıda TÜRK EXIMBANK’ın ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması, girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ve yurtdışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması, yurtdışında yapılacak yatırımlar ile ihracat amacına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesi ile ilgili Eximbank’ın ürün ve hizmetleri anlatıldı.
 
Size en yakın TÜRK EXIMBANK ulaşmak için; https://www.eximbank.gov.tr/tr/bize-ulasin
 
TURK EXIMBANK ÜRÜN VE HİZMETLERİ
 
Krediler
 
• Kısa Vadeli İhracat Kredileri
o Reeskont Kredisi
o KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi
o İhracata Hazırlık Kredisi
o Sevk Sonrası Reeskont Kredisi
o Dış Ticaret Şirketleri İhracat Kredisi
o Sevk Öncesi İhracat Kredisi
• Orta Uzun Vadeli İhracat Kredileri
o İhracata Yönelik Yatırım Kredisi
o İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi
o Marka Kredisi
o Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Kredisi
o Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı
o Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi
o Özellikli İhracat Kredisi
• Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Krediler
o Turizm Kredisi
o Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi
o Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi
o Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisi
o Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi
o Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektubu
 
Alıcı Kredileri
 
• Uluslararası Proje Kredileri
• Uluslararası Ticaretin Finansmanı
o Yurtiçi Bankalar Alıcı Kredileri
o Yurtdışı Bankalar Alıcı Kredileri
o İhracat Alacakları İskonto Programı
o Devlet Garantili Alıcı Kredileri
• Ülke Limitleri Listesi
• Niyet Mektubu
• Örnek İşlemler
 
Alacak Sigortası
 
• Kısa Vadeli Alacak Sigortası
• Orta ve Uzun Vadeli Alacak Sigortası
o Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Risk
o Sevk Öncesi İhracat Kredi Sigortası
o Teminat Mektuplarının Haksız Nakde Çevrilme Sig.
• Formlar ve E-Şube Kılavuzları
 
Hazine
 
Türev Ürünler
• Forward
• Opsiyon
• Faiz Swapı
• Tezgah Üstü Türev İşlem Türleri ve Dayanak Varlıklar