İhracat Yapacak Kozmetik Firmalar Hakkında Duyuru

Sayın Üyemiz, 

04.06.2018 tarihinde www.titck.gov.tr  adresinde yayımlanan duyuru doğrultusunda; firmaların deklarasyonda yer alan kozmetik ürünler için yeni başvurular ve eskiden yapılmış bildirimleri güncelleyerek Ürün Takip Sisteminde yer alan “kozmetik ürün güvenlik raporu dosyası” kısmına Kozmetik Yönetmeliğinde yer alan güvenlilik değerlendirmesini yapmaya yetkili kişi tarafından imzalanmış ürün güvenlilik değerlendirme raporlarının yüklemesi gerekmektedir. Bu doğrultuda firmalara yol göstermek amacıyla hazırlanmış örnek güvenlilik değerlendirme raporu ekte yer almaktadır. 

EK:
1) Makam Oluru

Saygılarımızla, 
DİŞSİAD