GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Dekan 

Prof. Dr. Ali Altuğ BIÇAKÇI

Adres

Ali Şevki Erek Şehir Yerleşkesi Muhittin Füsunoğlu Cad. Merkez/TOKAT

Tel

(0356) 212 42 22/7602 , 212 95 00/117-7601 

Faks

(0356) 212 42 25 

Web

http://disfak.gop.edu.tr/