E-İhale Hakkında

Kamu İhale Kurumu Düzenleme Dairesi Başkanlığı’ndan alınan yazıda; 

Kamu alımlarında bürokrasinin azaltılması, işlem maliyetlerinin düşürülmesi ve rekabetin artırılarak etkin ve verimli, bir alım sistemi oluşturulması amacıyla, 2016 yılından bu yana etkin kullanılan, e-teklif alınan beyan usulünün (e-ihale) kapsamı genişletilerek, 19 Haziran 2018 itibariyle yaklaşık maliyeti hizmet alımlarında 1 milyon TL’ye, mal alımlarında 8 milyon TL’ye kadar olan açık ihalelerin “e-ihale” ile yapılmasının mümkün hale geldiği, 

2 Ocak 2019 tarihi itibariyle ise, parasal sınır olmaksızın mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinden, açık ihale usulü ve 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre pazarlık usulü ile gerçekleştirilenlerin de “e-ihale” ile yapılabileceği, 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan “Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı”nda da “E-İhale yaygınlaştırılarak ihale süreçlerinde bürokrasinin azaltılması, iş ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi, zaman ve kaynak tasarrufunun yapılması” eylemine yer verildiği ve ulusal ölçekte e-ihale kullanımının artırılmasının hedeflendiği, 

Bu kapsamda; e-ihale uygulamasına ilişkin hazırlanan eğitim videoları, rehber ve yardım sayfalarına http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/YardimEkran/EBeyan/default.aspx ve http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/YardimEkran/EBeyan/default.aspx?kType=istekli web adreslerinden erişim sağlanmasının mümkün olduğu bildirilmektedir. 

Konu hakkında ayrıntılı bilgi almak için; 

E-posta : kikduzenleme@kik.gov.tr

DİŞSİAD Yönetim Kurulu