DMO -Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması İlanı

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması İlanı yayımlanmıştır. 

T.C. Sağlık Bakanlığı (SB) ile bağlı kurum ve kuruluşların, sağlık hizmeti sunumlarının yürütülmesinde ihtiyaç duydukları tıbbi malzemelerin Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) aracılığıyla ihale yapılmak suretiyle temini amacıyla "Sağlık Markef'te (SM) yer alacak ürün ve firmaların belirlenmesi için firmalarla 1 yıl süreli "Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması" (EK-1) imzalanacaktır. 

SM kapsamında temin edilecek olan tıbbi malzemelerin tavan fiyatları ve diğer bilgileri "Sağlık Market Tıbbi Malzeme Listesi"nde (EK-2) yer almakta olup, bu listede yer almayan ürünler için yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. SM kapsamında temin edilecek olan tıbbi malzemelerin tavan fiyatları ve bu fiyatlara ilişkin değişiklikler ayrıca DMO web sitesinde de yayınlanacaktır. 

Sağlık Market çerçeve anlaşması ilan metnine ve eklerine aşağıdaki listeden erişebilirsiniz.

https://www.dmo.gov.tr/Home/Icerik/3316

EK-3 Sağlık Market Tıbbi Malzeme Teknik Şartnameleri