DİŞSİAD Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ali Çakır’ın demeci

Söyleşimize başlamadan evvel bize kendinizden ve firmanızdan kısaca bahseder misiniz?

1983 Yılında İ.T.Ü. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra yaklaşık 12 yıl bilgisayar sektöründe hem mühendis olarak hem de kendi firmamda yönetici olarak çalıştım.  Önce 1995 yılında Avrasya Dış Ticaret adı altında başlayan dental sektörle olan ilişkimiz sonra da ADT Bilgisayar ve Dental Ürünler San. Tic. Ltd. Şti. olarak devam etti. Ocak 1997’den beri sektörümüze ithalatçı ve ihracatçı olarak hizmet vermekteyiz. Sektöre ilk girişimiz her ne kadar ithalatçı olarak olduysa da, ihracatta da bir boşluk olduğunu gözlemledik. Bazı yerli imalatçıların ürünleri çok başarılı ve yurtdışına ihraç edilebilecek kaliteydi. Diş hekimi koltukları, teknisyen masaları, diş vb. birkaç ürün bu konuda başı çekmekteydi. Yurtdışından mal aldığımız bazı firmalara mal da vermeyi teklif ettik. Onlara bu teklifimiz çok cazip geldi ve bu şekilde işe başladık. Şu anda yurt içi ve yurt dışı yaklaşık 20 firmayla bayilik anlaşmamız vardır. Yurt çapında bayilerimiz üzerinden pazarlama yapmaktayız, ayrıca bölgesel olarak ta ürünlerimizi klinik ve laboratuvarlarımıza doğrudan ulaştırıyoruz. Ayrıca, ADSM ve diğer kurum ihalelerine de katılmaktayız.

 

DİŞSİAD’ın kurucu üyesi olarak, derneğin gelişimi hakkında bilgi verebilir misiniz?

DİŞSİAD’ın kuruluş sürecinde bulundum ve kurucu üyesiyim. 1999 – 2005 yılları arasındaki dönemlerde kesintisiz olarak DİŞSİAD ’da çeşitli kademelerde yönetim kurulunda görev aldım. Öncelikle, DİŞSİAD kuruluş aşamasında sektörde birçoğumuzun DİŞSİAD’ın bugünlere taşınacağını tahmin edemediklerini ifade etmeliyim. Firmalarımızın bir araya gelme kararlılığı, sorunların çözümünde örgütlü hareket etme bilinci ve en önemlisi sektörün önemli bir bileşeni olma bilinci ile yola adımlar atıldı. Ankara ve İzmir ’deki arkadaşlarımızın da desteğiyle 20 sene önce DİŞSİAD olarak yola çıktık. Çekilen birçok sıkıntıdan sonra bugünkü gücümüze ulaştık. Üye arkadaşlarımızın bu süreçte verdikleri desteklere her zaman teşekkürü borç bilmişizdir. Derneğimizde üyelerimiz derneğin her şeyidir. Bir göz odadan, bugünkü kendi mülkümüz olan dairemize geçtik. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Derneğimizde daima bayrak, bir sonra gelen arkadaşlarımıza gönül huzuru ile devredilmektedir.

Bugün geldiğimiz noktada 114 üyeli bir derneğiz. Diğer yandan, şu anda derneğimizin de sırf fuarla iştigal eden bir görüntüsü var. Bu algıyı da kırmamız gerektiği inancındayım. Kamu ve sektörün diğer kurumları ve örgütleri ile sıkı ilişki içinde olmalıyız. Bu konuda oluşturulan komiteler ile var olan ilişkileri güçlendirmek ve bu konularda sizleri bilgilendirmek en büyük dileğimiz.  


Sağlık Bakanlığı denetlemeleri, ÜTS ( Ürün Takip sistemi ) konularında düşüncelerinizi alabilir miyiz?

ÜTS sağlık sektörünün tümünü kapsayan bir sistemdir. Sağlık Bakanlığının yaptığı bu çalışmaların, bazı üyelerimiz tarafından sektörü çok fazla kontrol altına alma ve baskı kurmaya yönelik olarak görüldüğünü biliyorum. Ancak bilinmelidir ki, aynı üyeler piyasada kayıtsız çalışan firmalar ve merdiven altı imalatçıları olarak tabir edilen ruhsatsız üreticilerin de varlığından en az bizler kadar şikayetçidirler. Bu üyelerimize söylemek istediğim tek şey, işini yönetmelik ve kanunlara uygun yapan hiçbir firma bunlardan korkmamalıdır; aksine desteklemelidir. Bizler sağlık alanında iş yapmaktayız. Çok ciddi sorumluk bilinci ile çalışmalıyız.  Bakanlığa yardımcı olunmalı ve yönetmeliklere tam olarak uyulması için herkes üzerinde düşeni yapmalıdır. ÜTS, UBB nin devamı ve bir üst aşaması olan sistemdir. Basit anlatımı ile ÜTS, bir tıbbi cihaz veya ürünün, ithal edildiği gümrükten veya imal edildiği fabrikadan son kullanıcı olan klinik, hastane ve laboratuvara kadar olan tüm aşamaların kayıt altına alınmasıdır. Henüz son aşamasına gelinmemiştir ancak 2017 sonu itibariyle UBB nin tamamıyla sonlandırılıp bütün işlemlerin ÜTS üzerinden yapılacağı bilgisi bakanlık yetkililerince bildirilmiştir. Şu anda UBB bilgileri ÜTS ye devredilmiş ve aktivasyonları bazı firmalarca yapılmış olmakla birlikte sistem tam olarak çalışmamaktadır. Sistemle ilgili doğal olarak uygulamada bazı sıkıntılar olacaktır. Bunlar UBB nin ilk aşamalarında da yaşandı. Sizlerin şikayetlerinin derneğimiz üzerinde kuruma iletilmesi ile sorunların kısa sürede çözülmesine yardımcı olabiliriz.  Örneğin bir kişiye özel protez’e ÜTS kapsamında barkod yapıştırılamayacağı yani gibi teknik konularda bakanlığa bilgi iletiliyor. Bu ve buna benzer konularda bilgi akışı sağlanması amacıyla bakanlık kendileriyle iletişimde kalınmasını istiyor. Bakanlığın süreçte iyi niyet çerçevesinde, sektöre gereken anlayışın gösterileceğinin ve sürekli destek sunulacağının toplantılarda dile getirildiğini görüyoruz. 


Dernek olarak TDB ile ilişkilerde hangi noktadayız?

Yeni yönetim kurulu ile, Ankara’da yeni seçilen TDB Yönetimine bulunduğumuz nezaket ziyareti ve tanışma kapsamında, yeni yönetime iyi niyetlerimizi iletip, başarı dileklerimizi sunduk. Çıkarlarımızın temelde aynı olduğuna inanıyoruz. Çok sıkı bağlarla birbirlerine bağlı olan iki sektör bileşeninin olumlu ilişkileri her şeyden önce gelmelidir. Örgütsel anlamda bir dönem tıkanıklıklar yaşanmış olabilir. Ancak TDB yönetimine, gelecek her türlü öneriye açık olduğumuzu, artık iş birliğinin önünü açmak istediğimizi dile getirdik. Bu meyanda hem Dişsiad’ın hem de Türk Diş Hekimleri Birliği’nin bilgi ve birikimlerinin ışığında karşılıklı görüş alışverişinde bulunmalarının ve sorunların paylaşılmasının önemine değindik. Her türlü iş birliğine açık olarak bir süreci başlatmak, devamını temin etmek ve bir sonraki dönemlerde görev alacak arkadaşlara da bu misyonu devretmekten mutlu olacağımızı ifade ettik. Yönetmelikler ile ilgili olarak ta, iki önemli sivil toplum kuruluşu olarak TDB’nin de Dişsiad’ın da ortak hareket etmesi konusunda görüş birliğinde olmaktan mutluluk duyduk. Önümüzdeki süreçte TDB ile geleceğe yönelik ortak neler yapılabileceğine dair toplantılarımız sürecektir. İnşallah iyi neticeler alıp bunları sektöre duyururuz.
 

Son olarak fuarlar konusunda neler söylemek istersiniz?

Fuar elbette dünyaya açılan penceremiz olması nedeniyle çok önemli. Fuar aynı zamanda firmaların ürünlerini sergilediği ve yeni gelişmeleri diş hekimleri ve teknisyenler ile paylaştığı, sıcak temasın sağlandığı tek yerdir. Sonuçları her zaman olumlu olmuştur. DİŞSİAD olarak İDEX için çalışmalara başladığımızda, amacımız bu fuarın bölgenin en büyük ve önemli fuarı olmasını sağlamaktı. Hedefimizi, her ne kadar çok zor görünse de IDS gibi bir fuar olmaktır.  2016 yılında yapılan İDEX katılan firma sayısı ve kapladığı alan olarak en büyüğüydü. Her sene bu fuarı bir adım ileriye taşımak için elbirliği ile çalışmalıyız. Bu amaçla yurtdışından katılımcı firma ve ziyaretçi sayısını arttırmak amacıyla yoğun bir şekilde çalışılmaktadır. Türk diş hekimleri ve teknisyenlerini de fuarımızda ziyaretçi olarak görmekten büyük mutluluk duyacağız. 

Fuarlar konusunda söylemek istediğim en önemli konu da biliyorsunuz üyelerimizin önemli bir kesimi her sene tek fuarın yapılmasını istemektedir. Kendilerine katılıyorum. Böylece hem maddi olarak tasarruf edeceğiz hem de bu konuya harcadığımız enerjiyi daha doğru alanlarda kullanabileceğiz. Bu konuyla ilgili olarak, TDB ile görüşmeler yapıyoruz. Hiçbir ön yargı taşımadan bu konuda her türlü fikre açık olduğumuzu bildirmek istiyorum. TDB yönetimiyle de iş birliği tesis etmek için aylık toplantılar düzenleme konusunda mutabık kaldık. En son kararı da tabii ki, değerli üyelerimiz ile birlikte vereceğiz.