Dişsiad Yönetim Kurulu Başkanı Namık SönmezNamık Kemal Sönmez : “Dişsiad sektörün gelişmesi ve büyümesi için elinden gelenin fazlasını yapıyor, yapacak…”
Dişsiad Yönetim Kurulu Başkanı ve Sönmez Medikal sahibi Sayın Namık Sönmez ile; STKlar, Dişsiad, sektörel ihtiyaçlar, gelişmeler ve hedeflerle ilgili bir röportaj yaptık…
Dişsiad: Merhaba Namık Bey, bize kısaca kendinizden bahseder misiniz?
Namık Kemal Sönmez: 1978de Kabataş Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonar, 1985 te Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesini bitirdim.10 yıl boyunca diş hekimliği yaptım. Bu sırada hekimliği, hekimin ihtiyaçlarını, hastaların ihtiyaçlarını, tedavilere bakış açılarını ve elbetteki Diş Malzemecilerinin bir muhatabı olarak onlarında çalışma prensiplerini hem tecrübe ettim hem de analiz yapma fırsatım oldu. Bir takım ihtiyaçların olduğunu, hem yaklaşım hem de arge açısından yapılması gereken çok şeyin olduğunu farkederek Diş Malzeme Sektörüne girdim. Sektöre girdikten itibaren her zaman “Yüksek Teknloji” içeren ve “Katma Değer Yaratacak” ürün ile hizmetler üzerinde duruyoruz. Aslında bunu sektör açısından bir hedef, bir ana prensip gibi de görmek gerekir.
 
Dişsiad: Sizce STK (Sivil Toplu Kuruluşları) ların önemi nedir? Bunu hem ülke, hem devler, hem STK nın hitap ettiği birey ve kurumlar açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? STK neyi ne kadar yapmalı?
Namık Kemal Sönmez Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de STKlar kültürel, ekonomik ve sosyal gelişim açısından son derece önemlidir. STK lar toplumun ve devletin gözü kulağıdır. Sektörünün deneyimini, teknik bilgisini, ekonomik ihtiyaçlarını, sorunları, alternstif çözümlerini görür, ölçümler, iletir. Her şeyi devletten beklemeden ya da daga doğru ifade ile devletten bir destek gelmeyecek gibi düşünerek çalışmak gerekir. Bu sayede devletin gücünün, imkanlarının daha etkin ve hızlandırılmış şekilde doğru yerlere kanalize edilmesi sağlanmış olur.   
 
Dişsiad: Peki Dişsiad’ı bir STK olarak nasıl görüyorsunuz? Bu tarifinize uyuyor mu? Bu yolda neler yapıyor?
Namık Kemal Sönmez: Dişsiad, Türkiye’deki bir çok derneğe gore STK kültürü oturmuş, köklü bir dernektir. Şu ana kadar ki tüm yönetim kurulu başkanları,üyeleri ve dernek mensuplarının gayretleri ile bu hale gelmiştir. Şu anda sektörün sorunları, ticari hacminin gelişmesi üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Diş Malzeme Sektörü ile devlet arasındaki en güçlü ve aktif köprü durumundadır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Sağlık Bakanlığı ile farklı çalışmalar yapılmaktadır. Sektör çalışanlarının belirli standartlara sahip olması, ürün kalite ve güvencesinin sağlanması konuları bunların başında gelmektedir.
Dişsiad’ın en önemli hedef ve görevlerinden biri de sektörün ticaret hacmini geliştirmektir. Bu doğrultuda fuarlar konusunda yeniden düzenlemeler yapılmıştır. Son olarak IDEX’in kapsamının büyütülmesi konusunda CNR ile yeni anlaşmalar yapılarak çalışmalara başlanmıştır.
 
Dişsiad: Dişsiad’ın yaptıklarından, devam eden projelerinden bahsettiniz. Peki gelecekle ilgili neler düşünüyorsunuz? Yeni projeleriniz ya da devam eden projelerin farklı aşamaları, versiyonları var mı?
Namık Kemal Sönmez z: Sektörün gelişimi için var gücümüzle çalışıyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz. Daha kaliteli ürün ve hizmetin verildiği, dünya çapında Diş Sektöründe Türk Kalitesinin konuşulduğu günlere gitmek istiyoruz. Asıl mesele pazarı büyütmek, bunun da ana yolu daha global projeler yapmaktan geçiyor.
Bu amaçla ilk hedefimiz IDEX’I dünya çapında bir fuar haline getirmek. 2 saatlik uçuşla 1 milyar insanın toplanacağı İSTANBUL MARKASINI kullanmak istiyoruz. Bu amaçla fuara yeni düzenlemeler, yeni fikirler katıyoruz. Bu süreçte yerel üretimi güçlendirmek, payını ve işlem hacmini arttırmak da bizim için oldukça önemli bir araç.
Diğer bir önemli husus Dental Turizm. Türkiye’yi dünya çapında özellikle Avrupa’da, en iyi, kaliteli ve uygun diş tedavi merkezi haline getirmek istiyoruz. Yüksek Teknoloji, hatasız ürünler, kalitenin yaygın kullanımı dayurtdışından gelecek hastaların ülke seçimi için önemli bir kriter.
Diğer bir önemli çalıştığımız alan ise; kamu alımlarında yerli üretimlerin daha avantajlı temin edilmesi konusu. Yerli üretimi eşvik etmek, rekabeti arttırmak ve ihracatı geliştirmek işte bu noktadan geçiyor.  Bu çalışmalara parallel olarak Arge ve uluslararası pazarlama, kobi destekleri ve hibeler konusundan danışmanlık desteği oluşturmak ve bunu üyelere yönlendirmek, üyelerle paylaşma üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir konu.
Dişsiad’ın bu hedeflerine ulaşması ancak ve ancak sektör mensuplarının katkıları ile olabilir. Koyduğumuz hedefler her şirket için geçerli. Bu hedefler Dişsiad için değil üyelerimizin gelişmesi için konulan hedefler, çalışmalardır. Bir kez daha yinelemek isterim ki; Dişsiad tüm sektör mensuplarının bu hedefleri destekleyecek tüm görüş ve önerilerine açıktır.
Dişsiad: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz.
Namık Kemal Sönmez: Ben teşekkür ederim. Tüm sektör mensuplarına, üyelerimize, hekimlerimize saygılar sunuyorum.