DİŞSİAD Kamu İlişkileri Komitesi ile TDB Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı


 
DİŞSİAD Kamu İlişkileri Komitesi ile TDB Merkez Yönetim Kurulu ile yapılan toplantıda TDB tarafından hazırlanan ve TDB bünyesinde kurulmuş olan “Tüketici Hakları Komisyonu’nun yönerge esasları konuşuldu. Yapılması planlanan İyi niyet sözleşmesi ile  Dişhekimleri ve Firmalar arasında doğacak ihtilafların bir hakem heyeti eliyle izale edilmesini amaçlanıyor.