DİŞSİAD 8.Olağan Genel Kurul ToplantısıSayın Üyemiz,

Derneğimiz 8.Olağan Genel Kurul 1.Toplantısı Yönetim Kurulu kararı gereği 26 Kasım 2013 Salı günü Saat 18:00’de Dernek Merkezinde /Turgut Özal Cad. No:41 Cumhuriyet Apt. K:5 D:8 Fındıkzade / İstanbul adresinde yapılacaktır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 2.Toplantı 03 Aralık 2013 Salı günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

TOPLANTI GÜNDEMİ

1) Açılış.

2) Başkanlık Divan Seçimi.

3) Saygı Duruşu.

4) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, Denetleme Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi.

5) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ayrı ayrı ibrası.

6) Tahmini bütçe görüşülmesi ve onaylanması.

7) Dernek Tüzüğünde öngörülen maddelerin değiştirilmesi.

8) Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin  seçimi.   

9) Dilek ve temenniler.

10) Kapanış.

Saygılarımızla,

Yüksel Akyol

Yönetim Kurulu Başkanı