DİŞSİAD, ÇAĞDAŞ DİŞHEKİMLERİ DERNEĞİ ve KOSGEB Bir Araya Geldi…DİŞSİAD Kamu İlişkileri Komite Üyesi Erkan UÇAR ve  Çağdaş Diş Hekimleri Derneği Yetkilileri Dt. Ahmet Mustafa Zeren, Dt. Önder Özdenkaya ile T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB İstanbul Boğaziçi Müdürü Sn. Gürsel KIZILASLAN ve KOSGEB İstanbul Boğaziçi KOBİ Uzmanı Sn. Arif TORUN bir araya gelerek;  Sivil Toplum Kuruluşlarıyla olası  KOSGEB işbirliklerinin, Eğitim ve Ağız-Diş Sağlığı Sektörüne katkılarını değerlendirdiler.

Yapılan ziyaret ile; KOSGEB ile Sivil Toplum Kuruluşları(STK)  üzerinden Tıbbi Malzeme Sektörüne ne gibi faydalar sağlayabileceği hakkında görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Bu bağlamda Ağız-Diş Sağlığı Sektöründe STK’lar ile ortaklaşa yapılacak çalışmalar ile ülkemizde üretilen malzemelerin nitelik ve nicelik bakımından daha iyiye nasıl getirilebileceği, KOSGEB’in burda ne şekilde roller alabileceği, STK’ların neler yapabileceği üzerine konuşulmuştur. 

Görüşmeler sonucunda DİŞSİAD olarak Ağız-Diş Sağlığı Sektörünün gelişimi için daha ileriye bir adım atıldığı ve gelişmelerin takip edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.