Diş Beyazlatıcı Ürünler Hakkında Yapılan Toplantı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) 03 Ocak 2018 günü “Diş Beyazlatıcı Ürünler Hakkında” yayınlanan duyurusu ile ilgili olarak DİŞSİAD Kamu İlişkileri Komitesi ve Sektör temsilcileri bugün Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Tıbbi Cihaz Onaylanmış Kuruluş ve Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanı Dr. Asım HOCAOĞLU ‘nun makamında bir araya geldi.
 
Diş beyazlatmanın bir endikasyon olup olmadığı hususunun TİTCK tarafından uzun bir zamandır değerlendirildiğini ifade eden HOCAOĞLU, hem bahse konu ürünlerin tabi olacağı mevzuatın Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu olması gerekliliği hem de inceledikleri Üniversite ve Avrupa Birliği komisyon raporlarına göre ilgili ürünlerin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında değerlendirilemeyeceklerini ifade etmiştir.
 
Diş beyazlatıcı ürünlerin sağlık beyanı içermemesi nedeniyle tıbbi cihaz tanımına uymadığı ve zaman içerisinde görüştükleri Üniversiteler gibi çeşitli kurumların bahse konu ürünlerin  iyileştirici ve tedavi edici amaçla değil tamamen estetik amaçlı olduğu kararına varmışlardır.
 
Yukarıdaki ifadeler ışığında Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında belgelendirilerek piyasaya arz edilmiş olan ürünlerin 31.12.2018 tarihi itibariyle TİTCK tarafından tesis edilen işlemler kapsamında kayıt bildirimlerinin iptal edileceği bilgisini de verdikten sonra İlgili durumu Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile paylaştıklarını ayrıca ifade etmiştir.