BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Dekan 

Prof. Dr. Mehmet Selçuk ORUÇ

Adres

67600 Esenköy Kozlu/ ZONGULDAK      

Tel

(0372) 261 34 00-02-10 -261 34 06-07-261 32 42

Faks

(0372) 261 34 03

Web

http://web.beun.edu.tr/dis/